Ir. F.C.M. (Frans) Wijffels

foto Ir. F.C.M. (Frans) Wijffels
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Limburgse politicus uit een Zeeuws-Vlaamse familie, die in het laatste oorlogskabinet (kabinet-Gerbrandy III i) minister van Sociale Zaken was. Had in die functie ook bemoeienis met het mijnwezen, een sector waarin hij werkzaam was geweest. Was zowel actief in de Nederlandse Unie i als de Nederlandse Volksbeweging i. Na de oorlog voorzitter van de Mijnindustrieraad en Tweede en Eerste Kamerlid voor de KVP. Ook in de beide Kamers hadden vooral mijnbouwaangelegenheden zijn belangstelling.

RKSP, KVP
in de periode 1945-1955: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Franciscus Cornelis Marie (Frans)

Place and date of birth
Stratum (thans gem. Eindhoven), 10 April 1899

Place and date of death
Delft, 22 March 1968

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Rooms-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

3.

Main functions and occupations

 • minister van Sociale Zaken, from 23 February 1945 until 25 June 1945
 • minister van Waterstaat ad interim, from 23 February 1945 until 4 April 1945 (in afwachting van de benoeming van ir. Tromp)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 November 1945 until 27 July 1948
 • inspecteur-generaal der Mijnen, from October 1945 until 1 March 1948
 • research-functie (rang: hoofdingenieur an algemene dienst) N.V. Nederlandse Staatsmijnen, from 1 March 1948 until 1 May 1964
 • lid Provinciale Staten van Limburg, from 4 July 1950 until 1 July 1958
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 July 1952 until 15 September 1955
 • lid Provinciale Staten van Limburg, from 6 June 1962 until 2 June 1966

Internment
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, from 19 May 1943 until 13 July 1943

Responsibilities as minister
 • Was als minister van Sociale Zaken tevens belast met de zorg voor de gerepatrieerden en met de mijnbouw

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Kunstacademie 'Jan van Eyck' te Maastricht
 • kerkmeester R.K.-parochie te Langeberg

Derived functions
voorzitter Commissie van Voorbereiding voor het wetsontwerp Instelling Produktschap voor de Steenkolenmijnindustrie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from February 1954

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als parlementariër onder meer bezig met economische zaken, sociale zaken, mijnbouwaangelegenheden, maatschappelijk werk en onderwijs

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Bracht in 1945 het Buitengewoon Mijnbesluit (F63) uit, waardoor de steen- en bruinkoolmijnen tijdelijk onder de staat kwamen en stelde de particuliere mijnen tijdelijk onder Staatstoezicht. Er werd een betere pensioenvoorziening aan de mijnwerkers in het vooruitzicht gesteld.
 • Zorgde als minister van Sociale Zaken voor het vaststellen van de eerste landelijke publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in het Mijnstatuut van 1945

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in Sint-Michielsgestel betrokken bij gesprekken onder leiding van Schermerhorn over het naoorlogse politieke bestel en over het idee van het 'personalistische socialisme'
 • Eén der "Heren XVII", een groep van zeventien vertegenwoordigers uit het bevrijde Zuiden die in februari 1945 in Engeland op het landgoed Stubbings bij Maidenhead koningin Wilhelmina bijpraatte over de toestanden in Nederland.

Campaign trail
 • Werd in 1946 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

Non-acceptance of political functions
 • lid Provinciale Staten van Limburg, June 1946

9.

Publications

Publications
 • W.J.M. Klaassen, "Wijffels, Franciscus Cornelis Marie (1899-1968)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 666
 • M. Noordboek, scriptie Staatkundig-Historische Studiën, RU Leiden (1987)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.