Economische cijfers kabinet-Beel I (1946-1948)

Source: Parlement.com.

Onder het kabinet-Beel I i daalde de inflatie van 9,1% in 1946 naar rond de 3½% in 1947 en 1948. Het kabinet richtte zich op de wederopbouw en begon de naoorlogse opbouw van een verzorgingsstaat. Minister Drees i (Sociale Zaken) bracht in 1947 de Noodwet Ouderdomsvoorziening tot stand, de voorloper van de AOW. De Wet inzake het Centraal-Economisch Plan van minister Huysmans i (Economische Zaken) gaf in 1947 een wettelijke basis aan het Centraal Planbureau (CPB). i

1.

Begin naoorlogse opbouw verzorgingsstaat

De Noodwet Ouderdomsvoorziening van minister Drees gaf alle ongehuwde Nederlanders vanaf hun 65ste recht op een ouderdomsuitkering. Drees diende in 1948 ook wetsvoorstellen voor de Werkloosheidswet en de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds in. Beide wetten werden in de volgende kabinetsperiode door zijn opvolger als minister van Sociale Zaken, Joekes i, door de Kamer geloodst.

2.

Cijfers

Beel I

1946

1947

1948

Gemiddeld

Verschil

Algemeen

         

Volumegroei BBP

-

-

-

n.v.t.

n.v.t.

Inflatie (mutatie CPI, %)

9,1

3,6

3,5

5,4

-5,6

BBP (lopende prijzen)

4,8

6,0

6,7

5,8

1,9

Bevolkingsomvang

9,3

9,5

9,7

9,5

0,4

Bevolkingsgroei

0,9%

2,6%

1,8%

1,8%

0,9%

Arbeidsmarkt/sociale zekerheid

         

Geregistreerde werklozen

0

32

30

20,67

30

Ziektewet

49

55

58

54

9

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

88

95

93

92

5

WW

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

WWV

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

AOW/Noodwet Ouderdomsvoorziening

0

250

297

182,33

297

AWW/ANW

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

Bijstand e.d.

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

 

Meer over