Economische cijfers kabinet-Drees III (1952-1956)

Source: Parlement.com.

Het kabinet-Drees III i profiteerde van een zeer hoge economische groei, van gemiddeld 5,7% per jaar. Vooral in de jaren 1953-1957 was de groei hoog, met een uitschieter van 8,4% in 1953. Vanaf 1949 kenden alleen 1960 en 1964 een nog iets hogere groei. Minister Suurhoff i (Sociale Zaken en Volksgezondheid) bracht in deze kabinetsperiode de Algemene Ouderdomswet (AOW) tot stand, die in 1957 in werking zou treden. De overheidsfinanciën verslechterden in deze kabinetsperiode meer dan onder de latere kabinetten in de jaren zeventig en na 2008.

Jelle Zijlstra i, later minister-president en geestelijk vader van de Zijlstranorm, maakte in dit kabinet zijn entree als minister van Economische Zaken.

1.

Verslechtering overheidsfinanciën

Hoewel de staatsschuld dankzij de economische groei daalde als percentage van het BBP i, leefde de overheid op grote voet. Het EMU-saldo i sloeg om van een overschot van 6,5% BBP in 1952 naar een tekort van 2,2% BBP in 1955 en 0,5% BBP in 1956. Dit was een grotere verslechtering van de overheidsfinanciën dan tijdens de latere kabinetten--Den Uyl i (1973-1977) en -Van Agt I i (1977-1981), die beide geen al te degelijke reputatie genieten. De verslechtering was zelfs nog groter dan die onder het kabinet-Balkenende IV i (2007-2010), dat te kampen zou krijgen met de kredietcrisis.

2.

Cijfers

Drees III

1952

1953

1954

1955

1956

Gemiddeld

Verschil

Algemeen

             

Volumegroei BBP

1,7

8,4

6,9

7,1

4,5

5,7

2,8

Inflatie (mutatie CPI, %)

0,0

0,0

4,0

1,9

1,9

1,6

1,9

BBP (lopende prijzen)

10,1

10,7

12,0

13,4

14,5

12,1

4,5

Bevolkingsomvang

10,3

10,4

10,6

10,7

10,8

10,6

0,5

Bevolkingsgroei

1,3%

1,0%

1,1%

1,2%

1,3%

1,2%

0,1%

Arbeidsmarkt/sociale zekerheid

             

Geregistreerde werklozen

106

76

52

33

24

58

-82

Ziektewet

60

55

67

74

80

67

20

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

104

105

108

111

113

108

9

WW

44

41

37

32

27

36

-17

WWV

0

0

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

AOW/Noodwet Ouderdomsvoorziening

332

343

360

369

369

355

37

AWW/ANW

0

0

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

Bijstand e.d.

0

0

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

Overheidsfinanciën

             

EMU-saldo

6,5

2,2

0,7

-2,2

-0,5

1,3

-7,0

EMU-schuld

114,9

108,5

99,3

91,1

87,9

100,3

-26,9

Bruto collectieve uitgaven

28,7

30,3

29,9

31,8

31,4

30,4

2,7

Collectieve lasten

29,1

27,2

25,6

24,1

25,7

26,4

-3,4

 

Meer over