31 mei 2010

Source: A.A.H. (Anja) Hazekamp i, published on Monday, May 31 2010.

Week 21

Na een zonnig pinksterweekend kon ik dinsdag nog even van het mooie weer genieten in Groningen tijdens het speeddaten met studenten. Ik heb de meeste studenten geadviseerd om vooral het partijprogramma van de Partij voor de Dieren goed te lezen en de studentenkieswijzer in te vullen. We komen namelijk als meest studentvriendelijke partij uit de bus! Daarna gauw door naar Hoogeveen voor een jongerendebat.

En een paar maanden later dan gebruikelijk was woensdag de Dag van de Verantwoording in Provinciale Staten. Het gebruikelijke ritueel. De oppositie had deze keer verassend weinig kritiek op het College. Met de economische crisis als excuus, werd Gedeputeerde Staten alles vergeven. De collegepartijen CDA, CU en PvdA stellen sowieso het gevoerde beleid nooit ter discussie. Ik had echter nog wel kritiek op het functioneren van de provincie. Op het gebied van dieren, natuur en milieu wordt namelijk heel erg weinig vooruitgang geboekt. Gedeputeerde Moorlag van de PvdA stelde een ‘agreement to disagree’ voor. Tsja, op die manier kun je elk politiek debat bij voorbaat uit de weg gaan.

Het meest schokkend vond ik wel de antwoorden die ik kreeg over de Q-koorts. Tijdens de Statenvergadering van 16 december is een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om grote bedrijven in onze provincie in kaart te brengen en te kijken wat de afstand van deze bedrijven is tot scholen, campings en dorpskernen. Verder werd GS gevraagd om met voorstellen te komen om bedrijven die hier te dicht bij gelegen zijn te verplaatsen. Gedeputeerde Hollenga (CDA) kwam niet verder dan de mededeling dat de situatie niet zo was als in Brabant en dat er geen enkele reden was om de bedrijven te verplaatsen. Blijkbaar mogen mensen in dunner bevolkte delen van ons land rustig blootgesteld worden aan dierziekten als de Q-koorts. Dat de Q-koorts bacterie tenminste 12 kilometer ver door de lucht verspreid kan worden is blijkbaar niet bekend. Dat inmiddels 2,4% van de Nederlandse bevolking besmet is met Q-koorts, lijkt het provinciale bestuur niet te deren. Ik ga voor de Algemene Beschouwingen (30 juni) zelf wel een voorstel maken om de risico’s op besmetting van mensen en dieren te verkleinen.

Morgen naar Friesland waar Marianne Thieme klaverzaad aanbiedt aan Ultsje Hosper, directeur van de natuurorganisatie It Fryske Gea. Ganzen zijn namelijk gek op klaver. Door gebieden die niet voor landbouw gebruikt worden in te zaaien met klaver, kan veel landbouwschade voorkomen worden en hoeven de dieren niet massaal doodgeschoten of vergast te worden. Daarover binnenkort meer.