Drs. T. (Tamara) van Ark

foto Drs. T. (Tamara) van Ark
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotograaf Arenda Oomen
Source: Parlement.com.

Tamara van Ark (1974) was van 9 juli 2020 tot en met 3 september 2021 minister voor Medische zorg in het kabinet-Rutte III i. Daarvoor was zij vanaf 27 oktober 2017 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mevrouw Van Ark was van 27 juni 2010 tot 26 oktober 2017 en van 31 maart tot 3 september 2021 Tweede Kamerlid voor de VVD. In haar eerste Kamerperiode was zij onder meer woordvoerster langdurige zorg, thuiszorg, emancipatie en homo-emancipatiebeleid. Mevrouw Van Ark was wethouder van de in 2010 gevormde gemeente Zuidplas en zij was dat eerder in Nieuwerkerk aan den IJssel. Daarvoor werkte zij als teamchef van de Dienst sociale zaken in Rotterdam-Feijenoord.

VVD
in de periode 2010-2021: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Tamara (Tamara)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 11 August 1974

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • wethouder (van werk en inkomen, inburgering, WMO, volksgezondheid, jeugdbeleid en P&O) van Nieuwerkerk aan den IJssel, from 2004 until 1 January 2010
 • wethouder (van financiën, economische en sociale zaken en ontwikkeling Zuidplaspolder) van Zuidplas, from 1 January 2010 until 16 June 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 26 October 2017
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (onder meer belast met Participatiewet, Wajong, kinderopvang, armoedebestrijding en arbeidsomstandigheden), from 26 October 2017 until 9 July 2020
 • minister voor Medische Zorg, from 9 July 2020 until 3 September 2021 (minister zonder portefeuille)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 March 2021 until 4 September 2021
 • eigenaar SH'Ark, from July 2022
 • voorzitter Federatie Landbouw en Zorg, from December 2023

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. Participatiewet (incl. Bijstand, WSW); 2. Wajong; 3. Kindregelingen; 4. Kinderopvang; 5. armoede en schuldhulpverlening; 6. Algemene nabestaandenwet; 7. Europees Sociaalfonds; 8. Sociale Verzekeringsbank; 9. re-integratie; 10. discriminatie arbeidsmarkt; 11. arbeidsomstandigheden en 12. Inspectie en toezicht
 • Was als minister onder andere belast met geneeskundige zorg (cure), zorgverzekeringswet en zorgtoeslag, toezicht voedselkwaliteit, beroepen en opleidingen en arbeidsmarktbeleid zorg, preventie, gezondheidsbescherming, kwaliteitsbeleid, medische biotechnologie, genees- en hulpmiddelen, drugsbeleid en sportbeleid
 • Was vanaf 25 september 2020 tevens belast met gehandicaptenzorg en coördinatie arbeidsmartktbeleid in de zorg

cabinet formation
 • 'verkenner' namens de Tweede Kamer bij kabinetsformatie, from 25 March 2021 until 1 April 2021 (samen met Wouter Koolmees)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/6)
 • voorzitter Schoonmakend Nederland, from June 2023
 • lid Raad van Advies De Normaalste Zaak, from February 2024

Previous (2/5)
 • dementierapporteur, from September 2022 until 1 January 2024 (in opdracht van Alzheimer Nederland)
 • lid Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050, from 8 July 2022 until January 2024

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 April 2015 until 26 October 2017

Honorary positions
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Zuidplas Helpt
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrijheid werkt

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Zij was in 2010-2012 woordvoerster langdurige zorg (AWBZ, thuiszorg, welzijn)
 • Nam in 2013 de (mede)verdediging van Anouchka van Miltenburg over van een door Boris van der Ham en drie anderen ingediend initiatiefvoorstel tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkel-feitconstructie. Het wetsvoorstel is door beide Kamers aanvaard. (32.476)

Policy-making activities as minister
 • In 2020 verwierp de Eerste Kamer een door haar verdedigd wetsvoorstel over het uit de Participatiewet schrappen van een afwijkende behandeling van bloedverwanten in de tweede graad die een gezamenlijk huishouden voeren, waarbij sprake is van zorgbehoefte. (35.174)
 • Bracht in september 2020 samen met de minister en staatssecretaris van VWS een brief uit over de brede aandachtspunten op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn. Het gaat daarbij onder meer om: vergroten werkplezier, beter roosteren, minder administratieve lasten, verminderen werkdruk, doorgroeimogelijkheden en beter startsalaris. Er komt budget voor een bonus van netto 500 euro vanwege de inspanningen tijdens de coronacrisis. $O 29282/25295-411
 • Liet in 2021 het forensisch bureau Grant Thornton onderzoek doen naar de door VWS verleende opdracht aan de non-profitorganisatie SHA (Stichting Hulptroepen Alliantie) van Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel voor de levering van medische beschermingsmiddelen. In juni dat jaar volgde een vervolgopdracht aan Deloitte (forensische accountants) voor onderzoek naar de gehele deal, in het bijzonder naar de constructie via een door Van Lienden c.s. opgerichte afzonderlijke commerciële BV (Relief Good Alliance).

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2020 een wet (Stb. 173) tot stand tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong. Diverse maatregelen moeten ervoor zorgen dat meer werken loont, dat Wajongers altijd terug kunnen vallen op de Wajong en dat Wajongers hun uitkering behouden als zij onderwijs volgen. Het bestaande systeem van verschillende regelingen in de Wajong bleek te ingewikkeld. (35.213)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Nam vanaf eind juli 2021 zes weken verplichte rust op doktersadvies vanwege nekklachten en besloot op 4 september ontslag te nemen als minister

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 nummer 2 op de VVD-kandidatenlijst. Kreeg 73.125 voorkeurstemmen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.