Statenleden hoog op kandidatenlijst Partij voor de Dieren; Kamerlid Ouwehand gepasseerd

Wednesday, April 14 2010, 9:54

De kandidatenlijst voor de Partij van de Dieren wordt aangevoerd door Marianne Thieme i. Tweede op de lijst is Anja Hazekamp, bioloog en Statenlid in Groningen. Hazekamp is in het dagelijks leven beleidsmedewerker bij de stichting AAP. Derde op de lijst is Frank Wassenberg, bioloog en Statenlid in Limburg.

Esther Ouwehand i die momenteel samen met lijsttrekker Thieme de Tweede Kamerfractie van de PvdD vormt, komt niet voor op de kandidatenlijst. Zij had zich wel kandidaat gesteld.

Het partijcongres van de PvdD moet zich op 25 april nog uitspreken over de kandidatenlijst.

bron: ANP