Koude Oorlog

Source: Europa Nu.

De Koude Oorlog staat bekend als de oorlog waarbij geen directe gewelddadige confrontatie plaatsvond tussen de twee hoofdpartijen in 'oorlog'. Het was hoofdzakelijk een conflict tussen twee machtsblokken: het kapitalistische Westen en het communistische Oosten. De eerste partij was de Verenigde Staten met West-Europese landen (inclusief de Europese Unie i, toen nog EEG i en later EG i) als bondgenoten in het militair bondgenootschap de NAVO i. De andere partij was de Sovjet-Unie met de Oostbloklanden als bondgenoten, met als militair bondgenootschap het Warschaupact.

De Koude Oorlog kenmerkte zich door enkele 'ijzige' tijden waarin de spanningen hoog opliepen en perioden van 'dooi'. Het hoogtepunt van de Koude Oorlog was de Cuba-crisis in 1962. De Sovjet-Unie wilde destijds kernraketten op Cuba plaatsen, wat voor de Verenigde Staten onacceptabel was (wat men toen niet wist, was dat op het eiland al kernraketten aanwezig waren).

Over de start van de Koude Oorlog bestaat onenigheid maar over het algemeen wordt aangenomen dat die tussen 1945 en 1949 ligt. Het einde van de Koude Oorlog werd ingeluid door de val van de Berlijnse Muur in november 1989, de daaropvolgende eenwording van Duitsland en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie eind 1991.