Artikel 5:

4
Artikel 5
6
  • 1. 
    De lidstaten coördineren hun economisch beleid binnen de Unie. Daartoe stelt de Raad maatregelen vast, met name globale richtsnoeren voor dat beleid.

Voor de lidstaten die de euro als munt hebben, gelden bijzondere bepalingen.

  • 2. 
    De Unie neemt maatregelen om te zorgen voor de coördinatie van het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, met name door de richtsnoeren voor dat beleid te bepalen.
  • 3. 
    De Unie kan initiatieven nemen ter coördinatie van het sociaal beleid van de lidstaten.