Commissie gaat lekken Prinsjesdagstukken onderzoeken

Thursday, October 15 2009

De Tweede Kamer heeft een commissie ingesteld die het lekken van Prinsjesdagstukken gaat onderzoeken. Voorzitter is de Leidse hoogleraar en voormalige voorzitter van het College van Procureurs-Generaal J.L. de Wijkerslooth en leden zijn oud-minister E. Borst i en oud-Tweede Kamergriffier W.H. de Beaufort i. Behalve het Kamerlid Paul Tang i hebben vermoedelijk meerdere personen stukken gelekt naar de media.

Naast het achterhalen van de lekken heeft het onderzoek mede tot doel lessen voor de toekomst te trekken. Ook komt de vraag aan de orde of het reglement van orde moet worden aangepast. Bij het onderzoek wordt verder betrokken of er sprake was van overtreding van het Wetboek van Strafrecht.

De commissie moet half december verslag uitbrengen aan het Presidium i van de Kamer.

bron: kamerstuk 32.173

 

verwant nieuws