Commissie-Delors II (1989-1993)

Source: Europa Nu.
Commissie-Delors II 1989-1993

De Commissie-Delors II trad aan op 6 januari 1989 en bleef in functie tot januari 1993. Voor de tweede keer op een rij werd de Commissie geleid door de Franse eurocommissaris Jacques Delors i. De christendemocraat Frans Andriessen i was tijdens deze periode de Nederlandse eurocommissaris voor externe betrekkingen, handelspolitiek en samenwerking met andere Europese landen.

Tijdens deze periode werd Duitsland officieel herenigd en namen de gebieden van het voormalige Oost-Duitsland deel aan de Europese Unie. Op Europees niveau kwamen de Economische en Monetaire Unie (EMU) en het Verdrag van Maastricht tot stand. Daarnaast vonden er belangrijke hervormingen plaats in de landbouw om overproductie tegen te gaan. Er werden initiatieven genomen voor verdere harmonisatie van belastingen, maar ook voor het aanleggen van een netwerk van hogesnelheidsspoorlijnen en werden er voorstellen voorbereid voor de invoering van de ecotaks.

De ambtstermijn van Delors werd in 1993 verlengd en werd zo de Commissie-Delors III i.

1.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Andriessen, Frans i

Nederland

externe betrekkingen, handelspolitiek en samenwerking met andere Europese landen

christendemocratisch

Bangemann, Martin i

Duitsland

interne markt en industriebeleid

liberaal

Brittan, Leon i

Verenigd Koninkrijk

mededinging en financiële instellingen

conservatief (centrumrechts)

Cardosa e Cunha, António i

Portugal

energie, Euratom, toerisme, midden- en kleinbedrijf en personeel & organisatie

christendemocratisch

Christophersen, Henning i

Denemarken

economische zaken, financiën, structuurfondsen en Eurostat

liberaal

Delors, Jacques i

Frankrijk

voorzitter

sociaaldemocratisch

Dondelinger, Jean i

Luxemburg

mediabeleid, cultuur en voorlichting

partijloos

MacSharry, Ray i

Ierland

landbouw en plattelandsontwikkeling

rechts-liberaal

Márin González, Manuel i

Spanje

ontwikkelingssamenwerking en visserij

sociaaldemocratisch

Matutes Juan, Abel i

Spanje

Mediterrane zaken en Noord-Zuid-relaties

conservatief (centrumrechts)

Millan, Bruce i

Verenigd Koninkrijk

regionaal beleid en cohesie

sociaaldemocratisch

Pandolfi, Filippo Maria i

Italië

wetenschap, onderzoek, technologische vernieuwing, telecommunicatie en informatiemaatschappij

christendemocratisch

Papandréou, Vasso i

Griekenland

sociale zaken en werkgelegenheid, industrie, onderwijs en jeugd

sociaaldemocratisch

Ripa di Meana, Carlo i

Italië

milieu, nucleaire veiligheid en burgerbescherming

sociaaldemocratisch

Schmidhuber, Peter i

Duitsland

begroting en financieel toezicht

christendemocratisch

Scrivener, Christiane i

Frankrijk

belastingen en douane-unie

liberaal

Van Miert, Karel i

België

vervoer, kredietwezen en investeringen en consumentenbescherming

sociaaldemocratisch

2.

Mijlpalen

EMU en Verdrag van Maastricht

De grootste mijlpaal tijdens deze commissie was de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) i en het Verdrag van Maastricht i. De EMU betekende een verdere stap naar invoering van een gezamenlijke munt. Commissievoorzitter Jacques Delors had hierin een belangrijk aandeel. Ondanks veel scepticisme van onder andere nationale banken, maar ook landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, kreeg Delors het voor elkaar om een raadswerkgroep op te stellen die zo de mogelijkheden voor een EMU zou onderzoeken. Een door hem opgesteld rapport lag aan de basis van de mogelijke EMU. En na concessies van verschillende lidstaten, met name van Frankrijk en Duitsland, vond in 1990 de eerste fase van de oprichting van de EMU plaats. Het Verdrag van Maastricht diende verder als basis voor de EMU en de introductie van de euro. Dit Verdrag legde drie pijlers vast: de Europese Gemeenschappen, het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en politiële en juridische samenwerking (JBZ).

Landbouwhervormingen

Een andere belangrijke mijlpaal van deze Commissie waren de MacSharry i-hervormingen van de landbouw. Hiermee wilde de Ierse eurocommissaris de overproductie in de landbouw tegengaan. Boeren kregen een inkomenssubsidie en het melkquotum werd verlaagd met 5 procent. Daarnaast beperkte de hervormingen de graanproductie en de vleesproductie. In samenhang met dit beleid vonden onderhandelingen plaats met de Verenigde Staten over eerlijkere handel in landbouwproducten. Bij die onderhandelingen, die in 1992 tot resultaat leidden, speelde de Nederlandse commissaris Andriessen i een belangrijke rol.

Oprichting van en toetreding tot organisaties

Tijdens deze commissieperiode werden het Comité van de Regio's i en het Europees Milieuagentschap i opgericht. Daarnaast trad de EU in november 1991 toe aan de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en wordt zo de eerste organisatie voor economische integratie die lid wordt van een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties.

3.

Relevante bronnen

4.

Meer informatie