30579 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen of goedpraten van volkerenmoord (negationisme)

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1 juni 2006 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Huizinga-Heringa (CU) i en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Voordewind (CU) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord met het oogmerk aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero-of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, dan wel bij zodanige openbaarmaking het vermoeden bestaat of redelijkerwijs moet bestaan dat daarmee een groep mensen wegens die gronden worden beledigd, strafbaar te stellen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)

2.

Documenten

(15 stuks)

2 1 juni 2006, geleidende brief, nr. 1     KST97827
Geleidende brief
publicatie: 8 juni 2006
 
2 1 juni 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST97828
Voorstel van wet
publicatie: 8 juni 2006
 
2 1 juni 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST97829
Memorie van toelichting
publicatie: 8 juni 2006
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.