30867 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met het verdrag met Vlaanderen inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4 november 2006 ingediend door de minister van Verkeer en Waterstaat, Peijs i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het in verband met het op 21 december 2005 te Middelburg totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (Trb. 2005, 312) noodzakelijk is de Scheepvaartverkeerswet aan dit verdrag aan te passen en dientengevolge ook enige andere wetten aan te passen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met het op 21 december 2005 te Middelburg totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (Trb. 2005, 312)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(14 stuks)

2 4 november 2006, koninklijke boodschap, nr. 1     KST102868
Koninklijke boodschap
publicatie: 10 november 2006
 
2 4 november 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST102869
Voorstel van wet
publicatie: 10 november 2006
 
2 4 november 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST102871
Memorie van toelichting
publicatie: 10 november 2006
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.