Europese beïnvloeding: benaderen van Kamerleden

Source: Europa Nu.

Voorafgaand aan de Raadsvergaderingen i waarin een Europees voorstel besproken wordt, gaat de Tweede Kamer met de minister in gesprek. Daarbij kunnen Kamerleden vragen stellen aan de verantwoordelijke minister en hun standpunt duidelijk maken. U kunt een Kamerlid of een politieke partij die zich mogelijk voor uw probleem interesseert, benaderen met het verzoek het regeringsstandpunt te beïnvloeden.

Wanneer een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de minister tijdens de Raadsvergadering een bepaald standpunt in moet nemen, zal de minister zich daar in principe aan houden.

In gevallen waarin tijdens de implementatie i van een richtlijn herziening van bestaande wetgeving of nieuwe wetgeving nodig zal zijn, wordt dit door de Eerste en Tweede Kamer besproken. U kunt dan Kamerleden benaderen om uw standpunt over de wijze van implementatie duidelijk te maken. Kamerleden zijn gekozen door de bevolking: zij vertegenwoordigen de burgers en zijn daarom bij uitstek geschikt om te benaderen als u invloed wil uitoefenen.

1.

Wat kunt u doen

Aanspreken

Kamerleden zijn actief in het hele land. Zo zijn zij regelmatig aanwezig op bijeenkomsten van hun partij in de regio en gaan zij op werkbezoek bij bijvoorbeeld bedrijven, scholen en gemeenten. Dat zijn goede gelegenheden om een Kamerlid te ontmoeten.

Afspreken

Kamerleden ontvangen regelmatig mensen in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld groepen burgers of leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Als u een Kamerlid wilt spreken, is het nodig vooraf een afspraak te maken.

Bellen

U kunt een Kamerlid ook bellen. Omdat Kamerleden meestal bij vergaderingen aanwezig zijn of in het land zijn, krijgt u in veel gevallen een persoonlijk medewerker of secretariaat. U kunt hen vragen uw mening door te geven of informeren wanneer het Kamerlid bereikbaar is.

Schrijven of mailen

U kunt een brief of e-mail sturen naar een Kamerlid. Bedenk wel dat Kamerleden veel post krijgen. Vaak is het nuttig om, nadat u een brief of e-mail hebt gestuurd, ook nog eens te bellen.

2.

Waar moet u zijn

De leden van de Tweede Kamer zijn rechtstreeks door de bevolking gekozen en het zijn full time politici. De Tweede Kamer heeft de meeste politieke invloed. Dat kan een reden zijn om contact te zoeken met leden van de Tweede Kamer en niet met Eerste Kamerleden: die hebben vaak een andere functie naast hun Kamerlidmaatschap, zijn niet rechtstreeks door de bevolking gekozen en stellen zich politiek wat terughoudender op.

U kunt het beste Kamerleden benaderen die lid zijn van de commissie die zich bezighoudt met het onderwerp waar het u om gaat. Wilt u bijvoorbeeld uw mening geven over een onderwerp op het terrein van milieu, dan benadert u leden van de Kamercommissie Milieu. U kunt eventueel ook contact opnemen met de Tweede Kamercommissie Europese Zaken of de Eerste Kamercommissie Europese Samenwerkingsorganisaties.

3.

Contact opnemen met...