26358 NL - wetsvoorstel
Wet aanpassing arbeidsduur

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 23 december 1998 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verstand-Bogaert i, de minister van Justitie, Korthals i, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Zalm i, en de minister van Defensie, Zalm i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels inzake het recht op aanpassing van de arbeidsduur tot stand te brengen.

1.

Volledige titel

Regels inzake het recht op aanpassing van de arbeidsduur (Wet aanpassing arbeidsduur)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en 17 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

2 23 december 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST33214
Memorie van toelichting
publicatie: 13 januari 1999
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.