Mr. A.E. (Annelies) Verstand-Bogaert

foto Mr. A.E. (Annelies) Verstand-Bogaert
© Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Uit Zeeland afkomstige D66-politica. Intelligente kordate vrouw. Combineerde de zorg voor haar jonge gezin met studie en werk als juriste. In Gelderland een gewaardeerd raadslid en vanaf 1988 burgemeester, eerst van Heteren in de Betuwe en daarna van Zutphen. Kreeg enige bekendheid door de opvallende wijze waarop zij in 1998 op koninginnedag de koningin ontving. Staatssecretaris van Sociale Zaken belast met emancipatie in het tweede kabinet-Kok i. Bracht de Wet arbeid en zorg tot stand. Was later dijkgraaf in Gelderland.

D66
in de periode 1998-2002: staatssecretaris

1.

First names

Anna Elisabeth (Annelies)

2.

Personal data

Place and date of birth
Oostburg, 8 October 1949

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

4.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Heteren, from 1 September 1988 until 1 December 1994
 • burgemeester van Zutphen, from 1 December 1994 until 3 August 1998
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met beleid ten aanzien van arbeid en zorg en met emancipatie), from 3 August 1998 until 22 July 2002
 • dijkgraaf waterschap Regge en Dinkel, from 1 June 2004 until 1 January 2007
 • eigenaar adviesbureau, from 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/41)
 • informateur collegevorming gemeente Enschede, from March 2014 until April 2014
 • voorzitter raadgevende commissie functioneren gemeente (Commissie-Verstand), Gemeente Oude IJsselstreek, from October 2014 until February 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/3)
 • Bracht in 2000 het Meerjarenplan emancipatiebeleid uit. Hierin staan de prioriteiten voor het emancipatiebeleid op gebieden als arbeid, zorg, inkomen, dagindeling, macht en besluitvorming. De emancipatie-doelstellingen worden in het beleid van alle departementen, andere overheden en bij maatschappelijke organisaties verankerd.
 • Bracht in 2001 de Bouwstenennota Financiering langdurig verlof uit, waarin mogelijke financieringsregelingen voor langdurig verlof uiteen worden gezet (26.447)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2000 de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) (Stb. 114) tot stand over een wettelijk recht voor werknemers om korter of langer te gaan werken. Een werknemer kan, na een jaar in dienst te zijn geweest, de werkgever schriftelijk verzoeken de overeengekomen arbeidsduur aan te passen. Alleen op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen kan dit worden geweigerd. De regeling geldt niet voor bedrijven met minder dan tien werknemers. (26.358)
 • Bracht in 2001 de Wet arbeid en zorg (WAZ) (Stb. 567) tot stand. Deze wet vervangt bestaande wettelijke verlofregelingen en voegt daaraan enkele nieuwe toe. Zo komen er regelingen voor betaald kortdurend zorgverlof, verlof en uitkering bij adoptie, kraamverlof en een flexibel ouderschapsverlof. Door de wet moet blijvende arbeidsparticipatie aantrekkelijker worden dan uittreden. De wet is van toepassing op alle werkenden en op alle werkgevers in alle sectoren. De wetten op het ouderschapsverlof en inzake loopbaanonderbreking worden ingetrokken. (27.207)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

Private life
Haar ouders hadden een naaimachinewinkel in Oostburg

Anecdotes and citations
 • Toen zij in 1998 als burgemeester op koninginnedag in Zutphen als gastvrouw van de koningin en haar familie optrad, deed zij dat in opvallend kort rood rokje en met een uitbundige zwarte hoed op, waardoor zij veel aandacht trok.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.