25741 NL - wetsvoorstel
Remigratiewet

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 12 november 1997 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken, Dijkstal i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is bepalingen vast te stellen met betrekking tot het beschikbaar stellen van voorzieningen om remigratie mogelijk te maken.

1.

Volledige titel

Regels inzake het treffen van voorzieningen ten behoeve van remigratie (Remigratiewet)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en negen amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

2 12 november 1997, memorie van toelichting, nr. 3     KST25316
Memorie van toelichting
publicatie: 19 november 1997
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.