L. (Lutz) Jacobi

foto L. (Lutz) Jacobi
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Authentieke en kleurrijke Friezin, die na ruim tien jaar Tweede Kamerlidmaatschap voor de PvdA succesvol lijsttrekker werd in Leeuwarden. Hechtte zeer aan goede contacten met haar achterban en was al voor haar Haagse periode maatschappelijk zeer betrokken via bestuurswerk. Zij was verder onder meer directeur van de GGD Fryslân. In de Kamer woordvoerster natuur, landschap, water (deltawerken, waterschappen, Drinkwaterwet, waterkwaliteit), Waddenzee en scheepvaart. Daarnaast was zij coördinator van het PvdA-ombudswerk. Wierp zich in 2012 in de strijd om het partijleiderschap. Zij was raadslid in Leeuwarden en directeur van de Waddenvereniging.

PvdA
in de periode 2006-2017: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Lutske (Lutz)

Place and date of birth
Katlijk (gem. Heerenveen), 13 December 1955

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1985

3.

Main functions and occupations

 • directeur GGD Fryslân, from 1999 until 1 January 2007 (na fusie GGD's in Friesland)
 • geneeskundig functionaris, Grootschalige geneeskundige hulpverlening bij rampen in Fryslân, from 1999 until 1 January 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 23 March 2017
 • lid gemeenteraad van Leeuwarden, from 2 January 2018 until 30 March 2022
 • directeur Waddenvereniging, from 1 May 2018 until 1 January 2023

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • voorzitter Fietsplatform, from March 2023

Previous (2/16)
 • lid Raad van Toezicht Coöperatie RAV (Regionale Ambulancevoorziening Fryslân), from December 2011
 • voorzitter 2-mans theatergezelschap Teaterwurk Jan en Marijke, from 6 December 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • rapporteur RRAAM (Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer), namens de commissie voor Infrastructuur en Milieu (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 24 October 2010
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 November 2012 until 23 March 2017

Honorary positions (2/4)
 • lid Comité van Aanbeveling Filmmakers, een filmproject Understream, from 1 February 2016
 • lid Comité van Aanbeveling "Samenloop voor Hoop", from 29 October 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Nam in 2010 de medeverdediging op zich van een initiatiefwetsvoorstel over het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen en over het strafmaximum voor het doden van andermans dieren. Het voorstel was oorspronkelijk ingediend door Eerdmans (LPF) en Wolfsen (PvdA) en werd later verdedigd door Waalkens (PvdA) en Ormel (CDA). (30.511)
 • Diende in 2012 samen met Rik Grashoff (GroenLinks) een motie van afkeuring in over het natuurbeleid van staatssecretaris Bleker. Deze motie werd verworpen.
 • Bracht in 2013 samen met Stientje van Veldhoven (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) een initiatiefnota uit over voorstellen om de natuurwetgeving te vereenvoudigen, natuur en landschap beter te beschermen en goede omgang met flora en fauna te waarborgen (33.734)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Werd in november 2013 bij herindelingsverkiezingen met voorkeurstemmen tot gemeenteraadslid in Leeuwarden gekozen. Zij was lijstduwer. Nam echter, zoals van tevoren was gemeld, geen zitting in de raad.
 • Stelde zich in juni 2014 kandidaat voor het PvdA-lijsttrekkerschap bij de Statenverkiezingen in Friesland, maar verloor in oktober bij de lijsttrekkersverkiezing van Jannewietske de Vries. Zij kreeg 48 procent, tegen 52 procent voor De Vries.
 • Keerde zich in februari 2016 met Sjoera Dikkers tegen het kabinetsbesluit om in de strijd tegen IS ook bombardementen door Nederlandse F16's boven Syrië toe te staan, maar stemde tegen een motie-Kuzu die dat besluit afwees

Private life
 • Tijdens haar studie werkte zij mee op de ouderlijke boerderij

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Wilfried van der Bles, "Lutz Jacobi staat pal voor Friesland", Trouw, 22 augustus 2015
 • Marie-Thérèse Roosendaal, "Altijd de handen uit de mouwen", De Telegraaf, 12 januari 2019
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.