30511 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven tegen de gezondheid of het welzijn van dieren, en van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 25 april 2006 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Eerdmans (LPF) i en Wolfsen (PvdA) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Ormel (CDA) i en Van Dekken (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de maximale proeftijd te verhogen voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en dat het wenselijk is het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren te verhogen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Jacobi en Ormel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden zeven amendementen en drie subamendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(57 stuks)

2 25 april 2006, geleidende brief, nr. 1     KST96795
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Eerdmans en Wolfsen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren
publicatie: 28 april 2006
 
2 25 april 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST96814
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Eerdmans en Wolfsen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren
publicatie: 28 april 2006
 
2 25 april 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST96797
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Eerdmans en Wolfsen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren
publicatie: 28 april 2006
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.