C.D.H. Schneider

foto C.D.H. Schneider
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Katholieke artillerie-officier met liberale sympathieën. Werd minister in het liberale kabinet-Röell i in ruil voor de katholieke steun aan dat kabinet. Zijn belangrijkste beleidsdaden waren de Gewerenwet en de verplaatsing van artillerie-inrichting van Delft naar Amsterdam. Kwam net als zijn voorganger in conflict met koningin-regentes Emma en was twee jaar persona non grata aan het hof.

Rooms-Katholieken
in de periode 1894-1897: minister

1.

Personal data

Surnames
Clemens Diederik Hendrik

Place and date of birth
Grave, 12 October 1832

Place and date of death
's-Gravenhage, 16 December 1925

2.

Party/Movement

Party/Parties
partijloos

3.

Main functions and occupations

 • commandant, eerste regiment vestingartillerie te Utrecht en Zwolle, from September 1881 until September 1882
 • commandant, tweede regiment veldartillerie, from September 1882 until April 1884
 • commandant, gehele vestingartillerie, from April 1884 until February 1887
 • inspecteur der artillerie, from February 1887 until February 1894 (gepensioneerd op eigen verzoek)
 • minister van Oorlog, from 9 May 1894 until 27 July 1897

Military rank (officer) (4/8)
 • luitenant-kolonel der artillerie, from 1 June 1878 until 1 October 1881
 • kolonel der artillerie, from 1 October 1881 until 1 May 1884
 • generaal-majoor der artillerie, from 1 May 1884 until May 1890
 • luitenant-generaal der artillerie, from May 1890 until February 1894

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • adjudant honorair in buitengewone dienst van H.M. koningin Wilhelmina, from 11 August 1891 until 16 December 1925
 • voorzitter Raad van Commissarissen Centrale Hypotheek Bank

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Zorgde ervoor dat er op de begroting gelden kwamen voor de bouw van de eerste vijf forten van de Stelling van Amsterdam. Liet de Artillerie-inrichting voor een groot deel verplaatsen van Delft naar Amsterdam-Noord (Hembrug). $B BWN

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1895 de zgn. Gewerenwet tot stand (verhoging van de begroting van Oorlog), waarbij het model-95 van 6,5 mm werd ingevoerd
 • Bracht in 1896 de Wet militaire inundatiën (Stb. 71) tot stand, die de hoogste militaire autoriteit in geval van oorlog of oorlogsgevaar bevoegdheden geeft om gebieden onder water te laten zetten
 • Bracht in 1897 een wettelijke regeling tot stand voor de rechtstoestand van het reserve-personeel van de landmacht, alsmede voor de bevordering en het ontslag en het op pensioenstellen van officieren en onder-officieren en voor het verlenen van pensioen aan weduwen en kinderen van officieren en onder-officieren van het reserve-personeel

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Kwam in conflict met Koningin-regentes Emma over de bevordering van adjudanten van de vorstin. Emma boycotte hem daarna lange tijd.

Private life
 • Stamde uit een officiersfamilie van Paltische afkomst

Non-acceptance of political functions
 • minister van Oorlog, 5 April 1888 (geweigerd)

8.

Publications

Publications
 • G.A.M. Beekelaar, "Schneider, Clemens Diederik Hendrik (1832-1925)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 532
 • De Nederlandsche Leeuw, 1936

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.