Eurocommissaris voor Crisisbeheer

Deze functie wordt sinds december 2019 vervuld door Janez Lenarčič i. Hij neemt de taken over van Eurocommissaris Christos Stylianides i uit de Commissie-Juncker i. Voorheen heette deze functie Humanitaire hulp en Crisismanagement.

1.

Commissie-Von der Leyen

De Eurocommissaris i voor Crisisbeheer valt in de Commissie-Von der Leyen i onder het team van de Hoge vertegenwoordiger i voor een sterker Europa in de wereld. Samen met de Hoge Vertegenwoordiger vertegenwoordigt de Eurocommissaris de Commissie in de wereldwijde dialoog over humanitaire onderwerpen, met name in de Verenigde Naties i. Het directoraat generaal Europese civiele bescherming en humanitaire hulp (ECHO) i ondersteunt de Eurocommissaris in zijn werkzaamheden.

2.

Beleid & taken

  • Helpen voorkomen van en snel reageren op crises binnen de Unie
  • Burgers en onze omgeving beschermen
  • Mensen in nood in landen buiten de EU hulp bieden
  • Optreden als coördinator van de de Europese noodmaatregelen
  • Optreden als versterker van de coördinatiecentra
  • Medebepalen hoe Europa noodsituaties kan voorkomen of hierop voorbereid kan zijn
  • Samen met de lidstaten ervoor zorgen dat adequate middelen beschikbaar zijn voor brandbestrijding, medische noodgevallen en gebeurtenissen die gerelateerd zijn aan chemische, biologische of nucleaire gevaren
  • Samen met andere commissieleden werken aan een integrale aanpak waarin humanitair, ontwikkelings- en ander beleid samengaan om noodhulp en langetermijnoplossingen beter te verbinden

3.

Gerelateerde diensten

4.

Meer informatie