Wetgevend Lichaam 1805-1806

Source: Parlement.com.

Het Wetgevend Lichaam ten tijde van het bewind van Rutger Jan Schimmelpenninck i (1805-1806) bestond uit negentien leden. Het waren deels oude regenten, zoals Six van Oterleek i, Van Foreest i en Van Styrum i, en deels gematigde patriotten, zoals Van Hooff i en De Vos van Steenwijk i.

Het Wetgevend Lichaam (formeel 'Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest'), werd door de departementale (provinciale) besturen gekozen (zeven voor Holland, twee voor Brabant, Gelderland, Friesland en Groningen, en één voor Overijssel, één voor Zeeland, één voor Utrecht). De leden werden gekozen op voordracht van de Raadpensionaris. Ieder jaar trad een derde deel af.

De gewone zittingen van het Wetgevend Lichaam waren van 15 april tot 1 juni en van 1 december tot 15 januari, maar daarnaast waren er buitengewone zittingen.

 

Wetgevend Lichaam

 

aantal leden

19

wijze van verkiezing

Door de leden van de departementale besturen (voordracht van 4 personen aan de raadpensionaris, daarna keuze door departementaal bestuur uit 2 daarvan)

passief kiesrecht

Mannen van 30 jaar en ouder, mits stemgerechtigd. Onverenigbaar met de functies lid departementaal bestuur, secretaris van staat, Staatsraad, Raad van Financiën en lid Gerechtshof.

bevoegdheden

Vaststellen begroting, ratificeren van verdragen en oorlogsverklaring, gratie- en amnestieverlening

1.

Leden

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de leden.

2.

Tussentijdse wijziging

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van tussentijdse wijzigingen.

3.

Voorzitters

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de voorzitters.

 

Meer over