Mr. H.W. baron van Aylva van Waardenburg en Neerijnen

foto Mr. H.W. baron van Aylva van Waardenburg en Neerijnen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Oranjegezinde edelman, die ondanks politieke veranderingen steeds soepel zijn bestuurlijke loopbaan voortzette. vóór 1795 in Friesland burgemeester en grietman, en voorts Statenlid en vertegenwoordiger in diverse generaliteitsinstellingen. Keerde in 1803 terug als provinciebestuurder en werd daarna lid van het Wetgevend Lichaam namens Gelderland. Was kamerheer van koningin Hortense en bekleedde ook bestuursfuncties tijdens de inlijving. Had zitting in de Grondwetscommissies van 1813 en 1814. De koning, van wie hij opperhofmaarschalk was, benoemde hem in 1815 tot Eerste Kamerlid.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1805-1827: lid Wetgevend Lichaam (1805-1806), lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), lid Staten-Generaal, lid Eerste Kamer, lid Grondwetscommissie 1813-1814, lid Grondwetscommissie 1815

1.

Personal data

Surnames
Hans Willem

Place and date of birth
's-Gravenhage, 8 September 1751

Place and date of death
's-Gravenhage, 29 December 1827

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • gematigd patriottisch (ten tijde van prins Willem V)
 • orangist (vanaf 1795; stond echter niet afwijzend tegenover het nieuwe bewind)
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

3.

Main functions and occupations

 • president kantonnale raad, kanton Geldermalsen, 1812
 • lid Grondwetscommissie, from 21 December 1813 until 2 March 1814
 • lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, from 2 May 1814 until 1 September 1815 (voor Friesland)
 • lid Grondwetscommissie, from 22 April 1815 until 12 July 1815
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1815 until 29 December 1827

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid Ridderschap van Friesland, from 1825 until 29 December 1827
 • kamerheer honorair koning Willem I, from 18 May 1826 until 29 December 1827

Derived functions
lid commissie van eenentwintig voor de ontwerp-Grondwet (Staten-Generaal), from 9 August 1815 until 14 August 1815

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Stemde in 1815 als enig Noord-Nederlands lid van de grondwetscommissie tegen instelling van de Eerste Kamer

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Torpedeerde in 1805 de kandidatuur van het gewezen Conventielid Siderius voor het nieuwe Wetgevend Lichaam, door bij Schimmelpenninck te betogen dat hij niet wenste te zitten naast iemand die vroeger rentmeester was geweest van zijn familie.
 • Voorstander van het beginsel dat de vorst de Gereformeerde godsdienst moest aanhangen

Private life (3/4)
 • Zijn stiefvader was grietman van Het Bildt
 • Zijn schoonvader was schepen en thesaurier van Haarlem
 • Zijn halfzus was getrouwd met A.W.C. baron van Nagell van Ampsen, lid Notabelenvergadering, minister en minister van staat

Anecdotes and citations
 • Aan hem wordt de uitspraak uit 1816 toegeschreven: "Ik dagt dat ik [als Eerste Kamerlid, red.] naar mijn geweten stemmen mogt". Hij zei dit tegen Van Hogendorp, nadat de koning ontstemd was over zijn tegenstem bij een wetsvoorstel over geldleningen aan vreemdelingen en vreemde mogendheden.

Titles of nobility
 • jonkheer, 28 August 1814
 • baron, 14 April 1822

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel I, 443
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VII, 58

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.