Mr. R.J. Schimmelpenninck

foto Mr. R.J. Schimmelpenninck
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Telg uit een adellijke Gelders-Overijsselse familie die al als student actief was in de patriottenbeweging. Advocaat in Amsterdam. Kwam na de omwenteling van 1795 in het voorlopige stadsbestuur. Behoorde als lid van de Nationale Vergadering tot de gematigde unitarissen. Werd in 1798 Bataafs ambassadeur in Parijs en speelde een belangrijke rol bij het verdedigen van de Nederlandse belangen. In 1802 gezant in Londen, maar later teruggekeerd in Parijs. Nam op verzoek van Napoleon in 1805 als raadpensionaris de regering over van het Staatsbewind. Na een jaar vervangen door koning Louis Napoleon i. Tijdens de inlijving was hij senator in Parijs. Als Eerste Kamerlid onder Willem I voerde hij oppositie tegen enkele financiële voorstellen. Trad terug uit het openbare leven vanwege een oogaandoening.

onafhankelijk ten tijde van Willem II
in de periode 1796-1820: lid Eerste Nationale Vergadering, raadpensionaris, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Rutger Jan

Place and date of birth
Deventer, 31 October 1761

Place and date of death
Amsterdam, 15 February 1825

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • Moderaat (in de Nationale Vergadering)
 • gematigd unitariër

3.

Main functions and occupations

 • provisioneel raadpensionaris Bataafsche Gemeenebest, from 29 April 1805 until 15 May 1805
 • raadpensionaris Bataafsche Gemeenebest, from 15 May 1805 until 4 June 1806
 • ambteloos, from June 1806
 • lid Keizerlijke Senaat te Parijs, from 30 December 1811 until November 1813
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1815 until 15 February 1825

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Grootthesaurier Orde van de Drie Gulden Vliezen, 15 August 1809

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Speelde een diplomatieke glansrol als bemiddelaar tijdens de Brits-Franse vredesonderhandelingen van Amiens (1802). Het concept-tractaat werd in zijn huurwoning getekend. Aan zijn inspanning dankte de Bataafse Republiek het behoud van het merendeel van de overzeese bezittingen (alleen Cyprus ging verloren).
 • Kreeg in september 1804 van de Napoleon de opdracht om een historisch overzicht van de constitutionele geschiedenis na 1795 op te stellen en om aan te geven wie de geschikte personen waren om te regeren. In zijn verslag pleitte hij voor terugkeer van een stabiele, aristocratische regering op basis van de principes van Montesquieu. Hoewel de leden van het Staatsbewind iemand van adel prefereerden benoemde de keizer hem in februari 1805 tot raadpensionaris van het Bataafse Gemenebest. Schimmelpenninck ontwierp in opdracht van de keizer ook een nieuwe Grondwet (Staatsregeling).
 • Werd op 10 mei 1805 in Den Haag ingehuldigd als raadpensionaris van de Bataafse Republiek

Private life (3/5)
 • Stond in zijn periode te Parijs op zeer goede voet met Napoleons broer Joseph, met wie hij vaak ging jagen
 • Zijn vader was wijnkoper
 • Had een ooogziekte, waardoor hij later nagenoeg blind was

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Nationale Vergadering, August 1797
 • lid Staatsbewind, July 1801

Titles of nobility
 • ridder, 1 January 1807
 • comte de l'Empire, 10 April 1811

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publications

Publications (6/11)
 • L. Plemp van Duiveland, "Schimmelpenninck 1761-1825: levensverhaal en tijdsbeeld" (1971)
 • T. de Vries, "Rutger Jan Schimmelpenninck: republikein zonder republiek", (Nijmegen, 1e druk 1941, 3e druk 1979)
 • E. Hagen, "President van Nederland. Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825)" (2012)
 • J.Th.J. van den Berg, "Rutger Jan Schimmelpenninck. Protoliberaal", in: F. de Beaufort, J.Th.J. van den Berg en P.C.G. van Schie, "Eigenzinnige Liberalen" (2014), 15
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel X, 106
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 1225

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.