Eerste Kamerfractie Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)

De Onafhankelijke Senaatsfractie i (OSF) is vanaf 1999 ononderbroken vertegenwoordigd in de Eerste Kamer i. Het ging steeds om één zetel.

De OSF is een samenwerkingsverband van enkele regionale partijen met een gezamenlijke kandidatenlijst voor de Eerste Kamer.

Fractievoorzitter is Ton Raven i.

1.

Huidige leden

fotonaam Kamerlidaanvang functie
Ton Raven
2021-01-19

2.

Overzicht

In onderstaand overzicht zijn de drie laatste fractievoorzitters opgenomen. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.

fotonaam fractievoorzitteraanvang functieeinde functie
Ton RavenA.C.M. (Ton) Raven2021
Germ GerbrandyG. (Germ) Gerbrandy20192021
Hoeve, ten OSFH. (Henk) ten Hoeve20152019
 

Meer over