Prof.Dr. C.A. (Kees) de Lange

foto Prof.Dr. C.A. (Kees) de Lange
bron: Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Gepensioneerde hoogleraar scheikunde aan de Vrije Universiteit, die in 2011 voor OSF in de Eerste Kamer kwam. Hield zich in de Eerste Kamer met vele onderwerpen bezig. Was als OSF'er tevens nauw verbonden met 50PLUS, waarvan hij bestuurder was, tot het in 2012 na een conflict met Jan NagelĀ i tot een breuk kwam. Kort voor de verkiezingen van 2015 brak hij ook met de OSF, waarna hij als zelfstandige eenmansfractie doorging. Een rol als eenling leek voor hem, als wetenschapper en onafhankelijk denker, ook het best passend. Bij interrupties moest de Voorzitter hem geregeld vragen enige bondigheid in acht te nemen. Was in 2009-2011 tevens voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.

OSF, fractie-De Lange
in de periode 2011-2015: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

First names

Cornelis Andreas (Kees)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zaandam, 20 June 1943

3.

Party/Movement

Party/Parties
50PLUS, from January 2011 until May 2012

National political party
 • OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie), from 7 June 2011 until 12 May 2015
 • fractie-De Lange, from 19 May 2015 until 9 June 2015

4.

Main functions and occupations

 • wetenschappelijk hoofdmedewerker Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1973 until 1984
 • hoogleraar moleculaire spectroscopie, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1984 until 1988
 • hoogleraar laserspectroscopie, Universiteit van Amsterdam, from 1988 until 1 November 2004
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 10 March 2011 until 7 November 2011
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011 until 9 June 2015
 • fractievoorzitter OSF Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011 until 19 May 2015
 • fractievoorzitter fractie-De Lange Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 2015 until 9 June 2015

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • secretaris Stichting Hemmeland

Previous (2/8)
 • voorzitter NBP (Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen), from 12 May 2009 until 10 January 2011
 • lid algemene vergadering IPO (Interprovinciaal Overleg), 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid parlementaire commissie Onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 4 October 2011 until 20 November 2012

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Stond bij de Eerste Kamerverkiezingen in 2011 aanvankelijk zowel op de kandidatenlijst van de OSF als die van 50PLUS. Binnen de wettelijke hersteltermijn trok hij zich terug als kandidaat voor 50PLUS.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Legde in mei 2012 zijn functies in 50PLUS neer, nadat hij enkele bestuursleden, onder wie partijvoorzitter Nagel en Henk Krol, had beschuldigd van machtswellust en belangenverstrengeling.
 • Brak in oktober 2014 met het bestuur van de OSF, omdat volgens hem een bijdrage aan het blad van de OSF werd gecensureerd
 • Brak in mei 2015 met de OSF, nadat het bestuur van dat samenwerkingsverband had voorgesteld banden aan te knopen met de Limburgse partij van de in opspraak gebrachte politicus Jos van Rey. Hoewel de ledenvergadering dat voorstel verwierp, wilde hij niets meer met de OSF te maken hebben.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.