Periode van het Staatsbewind (1801-1805)

Source: Parlement.com.

Op grond van de Grondwet van 16 oktober 1801 komt er een nieuw soort regering: het Staatsbewind. Dat twaalf leden tellende college heeft veel macht. Het heeft wetgevende macht, kan verdragen sluiten met andere landen, beheert de nationale financiën en heeft het opperbevel over leger, vloot en politie. Het Staatsbewind wordt bijgestaan door secretarissen van staat (ministers), uit drie leden bestaande raden (onder meeer voor marine en binnenlandse zaken) en een algemeen secretaris i.

Ieder jaar is één lid van het Staatsbewind aftredend, maar herverkiezing is mogelijk. Benoeming vindt plaats op voordracht van de departementale besturen. Er moet rekening worden gehouden met voldoende regionale spreiding.

Het land wordt weer in acht provincies (departementen) verdeeld, waarvan de grenzen grotendeels overeenkomen met die van de vroegere gewesten. Doordat Willem V i in december 1801 vanuit Oraniënstein zijn onderdanen van hun verplichting ontslaat trouw aan hem te blijven, kunnen voormalige orangisten en regenten weer belangrijke posten gaan innemen.

Naast het Staatsbewind is er een parlement, het Wetgevende Lichaam i. Dat bestaat uit 35 leden en wordt getrapt gekozen. Het Wetgevend Lichaam heeft minder invloed dan het Vertegenwoordigende Lichaam uit 1798. Het kan alleen voorstellen van het Staatsbewind goed- of afkeuren.

In 1804 besluit de Franse keizer Napoleon dat er een andere regering moet komen in de Bataafse Republiek i. Om de Franse invloed te vergroten, wil Napoleon dat er een eenhoofdig bestuur komt. De Grondwet wordt wederom veranderd. De ambassadeur in Parijs, Rutger Jan Schimmelpenninck i wordt door Napoleon per 29 april 1805 aangesteld als raadpensionaris van de Bataafse Republiek. In feite is dat een soort president.

1.

Staatsbewind

Bijleveld, C.G. C.G. Bijleveld, van 1 november 1803 tot 29 april 1805
Bicker, J.B. J.B. Bicker, van 8 juni 1803 tot 29 april 1805
Gockinga, C.H. C.H. Gockinga, van 4 januari 1802 tot 17 december 1804
Burmania Rengers, E.Sj.G.J. vanE.Sj.G.J. van Burmania Rengers, van 17 oktober 1801 tot 29 april 1805
Verheijen, J.B. J.B. Verheijen, van 16 oktober 1801 tot 1 oktober 1803
Hoogstraten, S. vanS. van Hoogstraten, van 16 oktober 1801 tot 29 april 1805
Queysen, W. W. Queysen, van 16 oktober 1801 tot 29 april 1805
Pijman, G.J. G.J. Pijman, van 16 oktober 1801 tot 8 juni 1803
Spoors, J. J. Spoors, van 16 oktober 1801 tot 29 april 1805
Besier, A.G. A.G. Besier, van 16 oktober 1801 tot 17 december 1804
Beveren, W.A. deW.A. de Beveren, van 16 oktober 1801 tot 29 april 1805
Haersolte, A.F.R.E. vanA.F.R.E. van Haersolte, van 16 oktober 1801 tot 29 april 1805
Leeuw, D.C. deD.C. de Leeuw, van 16 oktober 1801 tot 29 april 1805
Brantsen, G. G. Brantsen, van 16 oktober 1801 tot 29 april 1805
Lewe van Aduard, O. O. Lewe van Aduard, van 16 oktober 1801 tot 15 december 1801

2.

Secretarissen van Staat

Secretaris van Staat
minister: Mr. C.G. Hultman (moderaat) (26 november 1802 - 1 mei 1805)

Buitenlandse Zaken
minister: Mr. M. van der Goes van Dirxland (moderaat) (1 december 1801 - 1 mei 1805)

Justitie
minister: Mr. J.E. Reuvens (moderaat) (18 december 1801 - 1 maart 1802)

Oorlog
minister: G.J. Pijman (Technocraat) (3 juni 1803 - 1 mei 1805)

Meer over