Defence (DEF)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindslieden van defensie i over het defensiebeleid.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

  • materieelbeleid
  • personeelsbeleid
  • Nederlandse deelname aan vredesmissies
  • internationale veiligheidsbeleid

Voorts worden wetsvoorstellen op het gebied van defensie in deze commissie voorbereid.

Voorzitter is R. (Raymond) de Roon. Griffier is dhr. T. de Lange.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2014-08-05 33997 - Vliegramp MH17  
2013-10-30 33783 - Nucleaire ontwapening en non-proliferatie  
2013-10-02 33763 - Toekomst van de krijgsmacht  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2023-05-04 36353 - Initiatiefvoorstel Wet financiële defensieverplichtingen i 2e
2022-12-02 36263 - Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen i groen vinkje
2022-07-07 36162 - Goedkeuring van de Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van Finland en Zweden groen vinkje

3.

Dossiers (begrotingen)

2024-05-15 36560 K - Jaarverslag en slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023  
2024-05-15 36560 X - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2023  
2023-11-24 36470 K - Wijziging begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023 (Najaarsnota) groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2024-01-31 36494 - Initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman over het structureel verhogen van de Europese munitieproductie  
2023-02-23 36310 - Initiatiefnota over de noodzaak van een fundamenteel debat over Europese en internationale defensiesamenwerking  
2022-09-20 36200 - Miljoenennota 2023