Defence (DEF)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindslieden van defensie i over het defensiebeleid.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

  • materieelbeleid
  • personeelsbeleid
  • Nederlandse deelname aan vredesmissies
  • internationale veiligheidsbeleid

Voorts worden wetsvoorstellen op het gebied van defensie in deze commissie voorbereid.

Voorzitter is R. (Raymond) de Roon. Ondervoorzitter is J. (Jeroen) van Wijngaarden. Griffier is dhr. T. de Lange.

1.

Leden

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2014-08-05 33997 - Vliegramp MH17  
2013-10-30 33783 - Nucleaire ontwapening en non-proliferatie  
2013-10-02 33763 - Toekomst van de krijgsmacht  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2023-05-04 36353 - Initiatiefvoorstel Rijkswet financiële defensieverplichtingen i 2e
2022-07-07 36162 - Goedkeuring van de Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van Finland en Zweden groen vinkje
2022-02-02 36021 - Goedkeuring van het Verdrag tussen Nederland en Israël inzake de status van hun strijdkrachten i 1e

4.

Dossiers (begrotingen)

2023-09-19 36410 K - Vaststelling begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2024 2e
2023-09-19 36410 X - Vaststelling begroting Defensie 2024 2e
2023-09-19 36435 K - Wijziging begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)  

5.

Dossiers (overige)

2023-02-23 36310 - Initiatiefnota over de noodzaak van een fundamenteel debat over Europese en internationale defensiesamenwerking  
2022-09-20 36200 - Miljoenennota 2023  
2022-06-07 36124 - Defensienota 2022 - Sterker Nederland, Veiliger Europa