Vragenuur Europees Parlement

Source: Europa Nu.

Tijdens de maandelijkse plenaire zitting i van het Europees Parlement i in Straatsburg vindt een vragenuur plaats met de Europese Commissie i. Parlementsleden i kunnen dan mondeling vragen stellen, krijgen daarop mondeling antwoord en hebben nog een kans op een tweede vraag. De vragen moeten betrekking hebben op vooraf door de Conferentie van voorzitters i vastgestelde thema's. De eurocommissaris(sen) i die daarover gaan worden uitgenodigd voor het vragenuur.

Er kunnen ook vragenuren worden gehouden met de Raad i, de voorzitter van de Commissie i, de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid i en de voorzitter van de Eurogroep i.

Het vragenuur is geregeld in artikel 137 van het Reglement van het Europees Parlement i.