Minister Ollongren presenteert voorstellen tot hervorming parlementair stelsel

Wednesday, July 1 2020, 10:51

DEN HAAG (PDC i) - Minister Ollongren i van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil het kiesstelsel aanpassen. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer met daarin de voortgang van de uitvoering van het kabinetsstandpunt van de Staatscommissie parlementair stelsel i.

De minister wil dat de kiezer in haar voorstel straks een stem kan uitbrengen op een partij en zo kan stemmen op de hele kandidatenlijst, of op één kandidaat van die partij. Zij stelt dat de kiezer hierdoor meer invloed krijgt op wie er in de Tweede Kamer komt. Deze wijziging van het kiesstelsel i werd geadviseerd door de Staatscommissie, en de minister neemt dit advies nu dus over.

Verder gaat de minister in op de afzonderlijke regeling voor het partijverbod in de Wet op de politieke partijen (Wpp). Zij stelt dat deze nader wordt uitgewerkt. Ook wordt er nader onderzoek gedaan om de leeftijd voor de ondersteuning van burgerinitiatieven naar 16 jaar te verlagen. De minister wil zich inzetten op initiatieven om de democratische betrokkenheid van jongeren te vergroten. Zij stelt in haar brief dat de kiesgerechtigde leeftijd niet wordt verlaagd naar 16 jaar.

De minister gaat verder niet zelf met voorstellen komen over een correctief referendum i. Er ligt momenteel een initiatiefvoorstel van de SP voor een correctief bindend referendum in de Tweede Kamer.

De minister stelt tot slot voor om de Eerste Kamer terugzendrecht i te geven. Hiermee krijgt de Eerste Kamer meer bevoegdheid om wijzigingen in een wetsvoorstel voor te stellen aan de Tweede Kamer. Zo krijgt de Eerste Kamer een effectieve en transparante manier om haar bezwaren kenbaar te maken aan de Tweede Kamer.

 

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties