Supranationaal

Source: Europa Nu.

De letterlijke betekenis van supranationaal is boven ('supra') de staat ('nationaal'). Het gaat om alle afspraken en regels die internationale organisaties zoals de Verenigde Naties i, Wereldhandelsorganisatie i of de Europese Unie i kunnen maken en waaraan de landen die lid zijn, zich moeten houden.

Supranationaal duidt vaak op besluitvorming bij meerderheid i in plaats van unanimiteit i. Landen die zijn aangesloten bij de internationale organisatie kunnen in hun eentje voorstellen niet blokkeren. De reden waarom landen hiermee instemmen is om besluitvorming effectiever te maken en te houden.

Tegenover supranationaal staat intergouvernementeel i. Landen werken dan wel samen, maar dragen geen bevoegdheden over aan een internationale instelling.

Toegepast op de Europese Unie wordt voor supranationaal ook vaak de term communautair i gebruikt. Communautair gaat over alle zaken die op Europees niveau worden besloten.

1.

Meer informatie