Grondwetsherziening 2002

In 2002 werd artikel 12 (binnentreden van de woning) opnieuw gewijzigd.

In de wet werd gesproken van binnentreden 'tegen de wil van de bewoner'. Uit het oogpunt van rechtsbescherming voor de bewoner en uit het oogpunt van zekerheid omtrent het rechtmatig binnentreden voor de ambtenaar, vond de wetgever het wenselijk om in de desbetreffende wet het scherpere criterium 'zonder toestemming van de bewoner' te hanteren.

onderwerp

kamerstuk

indiening

eerste lezing

stemming TK*

eerste lezing

stemming EK

kamerstuk

tweede lezing stemming TK

tweede lezing stemming EK

binnentreden van woningen

25.442 i

5-7-1997

21-1-1998: a.s.

10-3-1998: (tegen SGP, GPV, RPF, SP)

26.158 i

14-9-1998: (tegen SP)

5-2-2002: (tegen SP)

  • a.s.=met algemene stemmen