Intergouvernementeel

Source: Europa Nu.

De letterlijke betekenis van intergouvernementeel is tussen ('inter') regeringen ('gouvernementen'). Het gaat om besluiten die uitsluitend door nationale regeringen samen worden genomen en dus niet door een instelling die boven de lidstaten staat, zoals de Europese Unie i.

Intergouvernementeel duidt ook op besluitvorming op basis van unanimiteit. In internationaal verband betekent dat dat alleen als alle deelnemende landen overeenstemming hebben bereikt een besluit wordt genomen. Omdat ieder land een besluit kan blokkeren kan er geen sprake zijn van overdracht van bevoegdheden middels een verdrag of naar een internationale instelling, tenzij dit expliciet is goedgekeurd. Vooral bij politiek gevoelige beleidsterreinen waar landen wel willen samenwerken maar toch zeggenschap willen behouden, heeft deze methode vaak de voorkeur.

In de context van de Europese Unie verwijst intergouvernementeel naar de methode van besluitvorming. Besluiten over de bevoegdheden van de Europese Unie en hoe er per (deel)terrein besluiten worden genomen in de EU worden altijd intergouvernementeel genomen.

In algemene zin is intergouvernementeel de tegenhanger van supranationaal i, wat betekent dat landen bevoegdheden overdragen aan instellingen die boven de landen staan. Toegepast op de Europese Unie is intergouvernementeel ook de tegenhanger van communautair i. Communautair verwijst zowel naar het kader waarin in de EU besluiten genomen worden (de EU-lidstaten die bevoegdheden hebben overgedragen) als naar de methode waarop besluiten worden genomen (besluitvorming op basis van een meerderheid van stemmen).

1.

Meer informatie