Nationale Europa Discussie gaat niet door

Thursday, October 13 2005, 10:06

Er komt geen Nationale Europa Discussie. Dit stelt de werkgroep Nationale Europa Discussie uit de Tweede Kamer voor, na zich beraden te hebben over de organisatie van een discussie zonder het kabinet. 'Het draagvlak voor een Nationale Europa Discussie in welke vorm dan ook is verdwenen in de Tweede Kamer', aldus werkgroepvoorzitter Hamer i in haar brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet zou oorspronkelijk samen met de Tweede Kamer het debat organiseren. Op 30 september trok het kabinet zich echter terug uit de organisatie, nadat de politieke steun in de Tweede Kamer voor deelname van het kabinet afnam. De werkgroep heeft hierna nieuwe mogelijkheden geïnventariseerd. Daaruit is gebleken dat ook voor nieuwe voorstellen onvoldoende politieke steun zal zijn.

bron: Persbericht Voorlichting Tweede Kamer

 

verwant nieuws

meer over