Mr. M.C. (Medy) van der Laan

foto Mr. M.C. (Medy) van der Laan
bron: Medy van der Laan
Source: Parlement.com.

Zelfbewuste D66-politica, die op jonge leeftijd in het kabinet-Balkenende II i staatssecretaris van cultuur en media werd. Voor zij staatssecretaris werd, was zij op het ministerie van Binnenlandse Zaken politiek assistent van staatssecretaris Kohnstamm i en later betrokken bij de werving van overheidspersoneel. In 2002 was zij 'jonge ambtenaar van het jaar'. Met veel ambitie trachtte zij een ingrijpende wijziging van het omroepbestel door te voeren, maar haar plannen stuitten op nogal wat weerstand bij met name omroepmedewerkers en -bestuurders. Is Rozenkruiser.

D66
in de periode 2003-2006: staatssecretaris

1.

First names

Medy Catharina (Medy)

2.

Personal data

Place and date of birth
Spijkenisse, 14 August 1968

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66), from September 1994

4.

Main functions and occupations

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (belast met cultuur en media), from 27 May 2003 until 3 July 2006
 • voorzitter Energie-Nederland, from 1 September 2015 until 31 July 2021
 • voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken, from 1 August 2021

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met: 1. cultureel erfgoed; 2. kunsten; 3. media; 4. letteren en bibliotheken; 5. cultuur en school (gezamenlijk met de minister); 6. ICT/Kennisnet en 7. internationale aspecten van het cultuurbeleid (voert haar werkzaamheden uit als Staatssecretaris voor Cultuur en Media).

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Current (2/4)
 • voorzitter RODAP (Rechtenoverleg voor Distributie van Adiovisuele Producties), from January 2013
 • lid bestuur Stichting Berenschot Beheer, from 2016

Previous (2/12)
 • voorzitter OPT (Overlegplatform Telecom), from January 2013 until January 2016
 • voorzitter referendumcommissie, Wet raadgevend referendum, from 1 October 2015 until 1 July 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Nam in 2006 het besluit het budget voor het filmstimuleringsbeleid structureel over te hevelen naar de OCW-begroting (25434, 26)
 • Diende in 2006 een wetsvoorstel in tot vernieuwing van de Mediawet, waarin haar plannen uit de toekomstvisie op de publieke omroep werden vastgelegd. Het wetsvoorstel werd in 2008 door minister Plasterk ingetrokken. (30.571)

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 2005 een wijziging (Stb. 426) van de Mediawet tot stand over strategie en sturing van de landelijke publieke omroep. De maatregelen hebben betrekking op de totstandkoming van een gezamenlijke strategie en afspraken over algemeen programmabeleid, een duidelijke regie van de programmering op de televisienetten en radiozenders. Ook komt er een heldere scheiding tussen bestuur en toezicht. (29.991)
 • Bracht in 2006 een wijziging (Stb. 30) van de Monumentenwet 1988 tot stand waardoor provincies en gemeenten geen rol meer spelen bij de subsidieverlening in het kader van de monumentenzorg. Daarnaast worden de begrippen "herstel" en "instandhouding" vervangen door het begrip "instandhouding" en komt de voorhangbepaling (het aan de Staten-Generaal gelegenheid bieden tot een goedkeuringsprocedure voor AMvB's) te vervallen. (29.734)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 2002 'Jonge ambtenaar van het jaar'
 • Diende op 29 juni 2006 net als de twee D66-ministers haar ontslag in vanwege het intrekken van de steun door de D66-fractie aan het kabinet

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.