Prof.Dr. A. (Ab) Klink

foto Prof.Dr. A. (Ab) Klink
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal
Source: Parlement.com.

Op Goedereede geboren CDA-ideoloog, Kamerlid en minister. Socioloog, die als directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, nauw samenwerkte met Jan Peter Balkenende i en als ambtenaar van Justitie met Piet-Hein Donner i. Werd in 2003 Eerste Kamerlid en maakte in februari 2007 de overstap naar het kabinet-Balkenende IV i, waarin hij minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was. Pleitbezorger van eigen verantwoordelijkheid en marktwerking in de zorg. Kwam met een rookverbod voor de horeca. Na de verkiezingen van 2010 werd hij als Tweede Kamerlid en secondant bij de formatie voornaamste tegenstander van samenwerking met de PVV; een opstelling die hem tot dissident maakte en tot zijn snelle vertrek leidde. Sinds mei 2011 is hij deeltijd-hoogleraar zorg, arbeid en politieke sturing aan de VU en in 2014-2021 zat hij in de directie van zorgverzekeraar VGZ.

CDA
in de periode 1999-2010: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister, directeur wetenschappelijk instituut partij

1.

Personal data

Surnames
Abraham (Ab)

Place and date of birth
Stellendam (Z.H.), 2 November 1958

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 1983

3.

Main functions and occupations

 • directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, from 1 June 1999 until 22 February 2007
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 2003 until 22 February 2007
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, from 22 February 2007 until 14 October 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 7 September 2010
 • deeltijd-hoogleraar zorg, arbeid en politieke sturing, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 27 May 2011
 • werkzaam bij Adviesbureau "Booz & Company", from 1 June 2011 until 1 January 2014
 • lid Raad van Bestuur (portefeuille zorg), zorgverzekeraar 'VGZ', from 1 January 2014 until 1 July 2021 (sinds 1 april 2020 interimvoorzitter)
 • partner PwC (PriceWaterhouseCoopers) Nederland, from 1 July 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/4)
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Vluchteling, from 15 February 2012
 • lid Adviesorgaan van bondskanselier Angela Merkel, from March 2012

Previous (2/4)
 • lid Commissie verduurzamingsperspectieven veehouderij Brabant (Commissie-Van Doorn), from January 2011 until 1 September 2011
 • voorzitter Raad van Toezicht VitaValley, from 1 July 2011 until November 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Onderwijs (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 1 July 2003 until 22 February 2007

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (3/10)
 • Besloot in augustus 2009 op advies van de Gezondheidsraad en het RIVM om voor bepaalde risicogroepen over te gaan tot vaccinatie tegen influenza A (H1N1, Mexicaanse griep). Tot de risicogroepen behoorden onder meer mensen van 60 jaar en ouder, mensen met hart- of longziekte en nier- en astmapatiënten. In september werd besloten de vaccinatie ook aan zwangeren aan te bieden en in november werd besloten dat jonge kinderen (vanaf 6 maanden tot 4 jaar) zouden worden ingeënt.
 • Diende in 2010 het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg in, waarmee de rechtspositie van cliënten (onder meer in hun relatie met een zorgaanbieder) moet worden versterkt. Het voorstel werd in 2015 door minister Schippers in het Staatsblad gebracht. (32.402)
 • Besloot per 1 juli 2010 toekenning van persoonsgebonden budgetten (pgb's) vanwege forse overschrijdingen in de eerste helft van 2010 per direct stop te zetten tot in ieder geval begin 2011 (25.657)

Legislative activities as minister (3/6)
 • Bracht in 2008 de Wet publieke gezondheid (Stb. 460) tot stand. De wet implementeert de (nieuwe) Internationale Gezondheidsregeling (IGR) van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) ter verbetering van de internationale infectieziektebestrijding. Hiermee wordt het mogelijk om sneller in te grijpen bij dreiging en bestrijding van infectieziektecrises, zoals bijvoorbeeld de vogelgriep. De wet vervangt de Wet collectieve preventie volksgezondheid, Infectieziektewet en Quarantainewet. (31.316)
 • Bracht in 2009 de Wet ambulancezorg (Stb. 65) tot stand. De wet vervangt de Wet ambulancevervoer en schept een nieuwe wettelijk kader voor de organisatie van de ambulancezorg. In iedere regio komt er één aanspreekpunt voor het aanbod van ambulancezorg, de Regionale Ambulancevoorziening. Het wetsvoorstel was in 2004 ingediend door minister Hoogervorst. (29.835)
 • Bracht in 2010 een wet (Stb. 191) Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op het gebied van de volksgezondheid tot stand. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) mag boetes opleggen aan zorginstellingen die in de zorg te kort schieten. De IGZ krijgt tevens de bevoegdheid om zonder toestemming van de patiënt het patiëntendossier in te zien. (31.122)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Nam op 6 september 2010 met onmiddellijke ingang ontslag als Tweede Kamerlid, omdat hij vond dat er voor hem in de CDA-fractie een onwerkbare situatie was ontstaan na de commotie over de door hem op 31 augustus geschreven brief over de formatiebesprekingen.
 • Sprak zich op het buitengewone CDA-congres op 2 oktober 2010 uit tegen het regeer- en gedoogakkoord met VVD en PVV
 • Zette zich tijdens de Anton de Kom-lezing op 30 juni 2011 af tegen het beeld dat de toestroom van migranten uit Arabische en Noord-Afrikaanse landen een bedreiging is voor de samenleving. Met het oog op de toekomstige vergrijzing en ontgroening in grote delen van Europa (ook in Midden-Europa) zijn die nieuwkomers nodig. Juist door open te staan voor deze nieuwkomers kan worden voorkomen dat groepen (met name moslims) zich gaan afkeren van onze maatschappij. Ten onrechte wordt volgens hem het beeld geschapen dat dé islam zich niet verhoudt met de rechtsstaat en dat de Arabische cultuur statisch is.

Private life
 • Zijn tweelingbroer Huib is predikant

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Guus Valk, "De co-piloot bepaalt de koers. Onder invloed van Ab Klink, de denker van het CDA, werd de partij 'liberaal'", NRC Handelsblad, 16 oktober 2006
 • Hans van Soest, "Beeld van moraalridder zo mis dat het koddig is", Algemeen Dagblad, 3 januari 2009
 • Wilfried van der Bles, "Ab Klink, van 'moraalridder' tot dissident", Trouw, 2 september 2010

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.