Prof.Dr. A. (Ab) Klink

foto Prof.Dr. A. (Ab) Klink
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal
Source: Parlement.com.

Op Goedereede geboren CDA-ideoloog, Kamerlid en minister. Socioloog, die als directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, nauw samenwerkte met Jan Peter Balkenende i en als ambtenaar van Justitie met Piet-Hein Donner i. Werd in 2003 Eerste Kamerlid en maakte in februari 2007 de overstap naar het kabinet-Balkenende IV i, waarin hij minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was. Pleitbezorger van eigen verantwoordelijkheid en marktwerking in de zorg. Kwam met een rookverbod voor de horeca. Na de verkiezingen van 2010 werd hij als Tweede Kamerlid en secondant bij de formatie voornaamste tegenstander van samenwerking met de PVV; een opstelling die hem tot dissident maakte en tot zijn snelle vertrek leidde. Sinds mei 2011 is hij deeltijd-hoogleraar zorg, arbeid en politieke sturing aan de VU en in 2014-2021 zat hij in de directie van zorgverzekeraar VGZ.

CDA
in de periode 1999-2010: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister, directeur wetenschappelijk instituut partij

1.

First name

Abraham (Ab)

2.

Personal data

Place and date of birth
Stellendam (Z.H.), 2 November 1958

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 1983

4.

Main functions and occupations

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 2003 until 22 February 2007
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, from 22 February 2007 until 14 October 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 7 September 2010
 • deeltijd-hoogleraar zorg, arbeid en politieke sturing, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 27 May 2011
 • lid Raad van Bestuur (portefeuille zorg), zorgverzekeraar 'VGZ', from 1 January 2014 until 1 July 2021 (sinds 1 april 2020 interimvoorzitter)
 • partner PwC (PriceWaterhouseCoopers) Nederland, from 1 July 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/4)
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Vluchteling, from 15 February 2012
 • lid Adviesorgaan van bondskanselier Angela Merkel, from March 2012

Previous (2/4)
 • lid Commissie verduurzamingsperspectieven veehouderij Brabant (Commissie-Van Doorn), from January 2011 until 1 September 2011
 • voorzitter Raad van Toezicht VitaValley, from 1 July 2011 until November 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Onderwijs (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 1 July 2003 until 22 February 2007

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/10)
 • Diende in 2010 het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg in, waarmee de rechtspositie van cliënten (onder meer in hun relatie met een zorgaanbieder) moet worden versterkt. Het voorstel werd in 2015 door minister Schippers in het Staatsblad gebracht. (32.402)
 • Besloot per 1 juli 2010 toekenning van persoonsgebonden budgetten (pgb's) vanwege forse overschrijdingen in de eerste helft van 2010 per direct stop te zetten tot in ieder geval begin 2011 (25.657)

Legislative activities as minister (2/6)
 • Bracht in 2009 de Wet ambulancezorg (Stb. 65) tot stand. De wet vervangt de Wet ambulancevervoer en schept een nieuwe wettelijk kader voor de organisatie van de ambulancezorg. In iedere regio komt er één aanspreekpunt voor het aanbod van ambulancezorg, de Regionale Ambulancevoorziening. Het wetsvoorstel was in 2004 ingediend door minister Hoogervorst. (29.835)
 • Bracht in 2010 een wet (Stb. 191) Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op het gebied van de volksgezondheid tot stand. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) mag boetes opleggen aan zorginstellingen die in de zorg te kort schieten. De IGZ krijgt tevens de bevoegdheid om zonder toestemming van de patiënt het patiëntendossier in te zien. (31.122)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Nam op 6 september 2010 met onmiddellijke ingang ontslag als Tweede Kamerlid, omdat hij vond dat er voor hem in de CDA-fractie een onwerkbare situatie was ontstaan na de commotie over de door hem op 31 augustus geschreven brief over de formatiebesprekingen.
 • Sprak zich op het buitengewone CDA-congres op 2 oktober 2010 uit tegen het regeer- en gedoogakkoord met VVD en PVV
 • Zette zich tijdens de Anton de Kom-lezing op 30 juni 2011 af tegen het beeld dat de toestroom van migranten uit Arabische en Noord-Afrikaanse landen een bedreiging is voor de samenleving. Met het oog op de toekomstige vergrijzing en ontgroening in grote delen van Europa (ook in Midden-Europa) zijn die nieuwkomers nodig. Juist door open te staan voor deze nieuwkomers kan worden voorkomen dat groepen (met name moslims) zich gaan afkeren van onze maatschappij. Ten onrechte wordt volgens hem het beeld geschapen dat dé islam zich niet verhoudt met de rechtsstaat en dat de Arabische cultuur statisch is.

Private life
Zijn tweelingbroer Huib is predikant

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.