European Agency for Reconstruction (EAR)

Source: Europa Nu.
Europees agentschap voor de wederopbouw

Dit agentschap i coördineerde de bijstand van de Europese Unie i aan Servië, Kosovo, Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Het agentschap is op 31 december 2008 opgeheven. Haar taken zijn overgeheveld naar de vertegenwoordigingen van de Europese Unie in die landen.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Thessaloniki

Locatie (land)

Griekenland

Internetsite

Grondslag

Verordening (EG) 2667/2000, gewijzigd door 2415/2001 en 1646/2003

Oprichting

5 december 2000 (opgeheven 31 december 2008)

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Beleid uitbreiding Europese Unie

2.

Werkzaamheden

Het Europees Agentschap voor Wederopbouw was een uitvoerende instantie, die het beheer voerde over het grootste deel van de hulp die de Europese Gemeenschap verleent aan diverse programma's in Servië en Montenegro (Servië, Kosovo en Montenegro) en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. In Kosovo voerde het EAR het bestuur van een provincie, onder auspiciën van de VN-overgangsautoriteit UNMIK.

De EU heeft diverse programma's om deze landen te helpen bij de ondersteuning van:

  • goed bestuur, institutionele opbouw en de rechtsstaat
  • de ontwikkeling van een markteconomie en investering in cruciale fysieke infrastructuur en milieumaatregelen
  • sociale ontwikkeling en versterking van de burgermaatschappij

Het EAR speelde een rol in het kader van een bredere inspanning van de Europese Unie voor deze regio, die ook bijstand omvat in de vorm van macrofinanciële, humanitaire en democratiseringssteun, alsmede de bilaterale bijdragen van de lidstaten van de EU.

3.

Organisatie

Het Europese Bureau had haar hoofdkwartier in Thessaloniki in Griekenland voor het afhandelen van algemene zaken. Daarnaast had het bureau vier operationele centra in Belgrado (Servische Republiek), Pristina (Kosovo), Podgorica (Republiek van Montenegro) en Skopje (Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië).

4.

Inspraak EU-lidstaten

De raad van bestuur bestond uit vertegenwoordigers van alle EU-lidstaten en twee vertegenwoordigers van de Europese Commissie i

5.

Nederland

Nederland werd in de raad van bestuur van dit agentschap vertegenwoordigd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (hoofd van het ambassadekantoor van Nederland in Pristina).

6.

Meer informatie