Mr.Dr. J.A. Jolles

foto Mr.Dr. J.A. Jolles
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)
Source: Parlement.com.

Bekwame minister van Justitie, leerling van Thorbecke, in het derde kabinet-Thorbecke i. Bracht belangrijke wetten tot stand, zoals die tot afschaffing van het zogenaamde coalitieverbod waardoor werkstakingen mogelijk werden. Moderniseerde het gevangeniswezen door invoering van de individuele celstraf. Voor en na zijn ministerschap en Kamerlidmaatschap raadsheer in de Hoge Raad. Was in het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt/Van Heemstra i en het tweede kabinet-Thorbecke i minister van Hervormde Eredienst.

liberaal
in de periode 1861-1873: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Jolle Albertus

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 28 December 1814

Place and date of death
's-Gravenhage, 23 December 1882

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • liberaal
 • lid kiesvereniging "Regt voor Allen" te Amsterdam

4.

Main functions and occupations

 • minister voor de Zaken van de Hervormde en andere Erediensten, behalve die der Rooms-Katholieke, from 14 March 1861 until 1 July 1862 (departement opgeheven bij K.B. van 21 april 1862)
 • raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, from 1 July 1862 until 4 January 1871 (benoemd bij K.B. van 16 juni 1862)
 • minister van Justitie, from 4 January 1871 until 5 July 1872
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 November 1872 until 1 August 1873 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, from 15 September 1873 until 23 December 1882 (benoemd bij K.B. van 23 juli 1873)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid commissie ter voorziening in de watersnood
 • lid Hervormde Synode

Derived functions
(tijdelijk) secretaris van de ministerraad (kabinet-Thorbecke III), from January 1871 until July 1872

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over justitiële onderwerpen (gevangeniswezen, rechterlijke inrichting)

Policy-making activities as minister
 • Het door hem in 1870 ingediende wetsvoorstel inzake de rechterlijke organisatie (rechtspraak in eerste aanleg door arrondissementsrechtbanken, hoger beroep bij Hoge Raad, afschaffing cassatie) werd in 1873, na verdediging door zijn opvolger De Vries, verworpen.

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 1872 een wijziging (Stb. 24) van de Code Penal tot stand waarbij de strafbaarheid voor het gezamenlijk staken van werk door werklieden werd opgeheven (opheffing coalitie- of stakingsverbod)
 • Bracht in 1872 de wet inzake de afkoopbaarheid van Tienden (Stb. 25) tot stand, waardoor de nog bestaande tiendrechten afkoopbaar werden gesteld. De wet kwam er na jarenlange vergeefse pogingen om dit wettelijk te regelen.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Private life (3/4)
 • Was een studiegenoot van M.H. Godefroi en J. Heemskerk Azn.
 • Een zoon van hem, M.A.D. Jolles, was burgemeester van Nieuwe Pekela (1873-1875), Winschoten (1875-1878) en Assen (1878-1920)
 • Zijn vader was koopman en makelaar en lid van de raad van Amsterdam, from 1797 until 1801

Campaign trail
 • Versloeg in 1872 bij tussentijdse verkiezingen G. Fabius (cons.) na herstemming
 • Werd in 1873 na herstemming verslagen door G. Fabius (cons.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.