Mw. G.A. (Gerdi) Verbeet

foto Mw. G.A. (Gerdi) Verbeet
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Flickr / Sebastiaan ter Burg
Source: Parlement.com.

Amsterdamse sociaaldemocrate uit een onderwijsgezin. Was zelf ook enige tijd lerares, maar koos uiteindelijk voor een politiek-ambtelijke carrière. Zo organiseerde zij campagnes voor de overheid gericht op vergroting van het aantal vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs. Later was zij politiek adviseur van staatssecretaris Netelenbos i en van PvdA-fractievoorzitter Melkert i. In 2001 werd zij lid van de Tweede Kamer waar zij zich onder meer bezighield met ouderenbeleid en sportbeleid. Tijdens haar in december 2006 aangevangen Kamervoorzitterschap zette zij zich in voor het verkleinen van de kloof tussen Kamer en kiezers, waarbij haar onderwijservaring goed te pas kwam. Een zekere coulance tegenover Kamerleden die de grenzen van het betamelijke opzochten, leidde soms tot kritiek. Haar ontspannen en representatieve houding zorgden er evenwel voor dat waardering de overhand kreeg.

PvdA
in de periode 2001-2012: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Gerardina Alida (Gerdi)

Place and date of birth
Amsterdam, 18 April 1951

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1975

3.

Main functions and occupations

 • projectmanager emancipatie en vrouwenvakscholing in het beroepsonderwijs, bve-projectcoördinatie te Scheveningen, from 1992 until 1994
 • politiek adviseur van staatssecretaris T. Netelenbos van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, from 1994 until August 1998
 • politiek adviseur A. Melkert, fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from August 1998 until December 2001
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 December 2001 until 23 May 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 July 2002 until 20 September 2012
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 December 2006 until 20 September 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • voorzitter Raad van Toezicht Paleis Het Loo, from October 2013
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Unilever Nederland, from 1 January 2022

Previous (2/24)
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Unilever Nederland, from 1 April 2020 until 1 January 2022
 • voorzitter Adviesraad LOI

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/6)
 • voorzitter Commissie voor de Werkwijze (Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 December 2006 until 20 September 2012
 • voorzitter Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from December 2007 until 12 May 2009

Honorary positions (2/23)
 • lid Comité van Aanbeveling Humanities Career Event
 • lid Comité van Aanbeveling The Hague-World Library Capital

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Zat vanaf begin 2005 als vervanger van de Tweede Kamervoorzitter al geregeld plenaire vergaderingen voor
 • Versloeg in 2006 bij de verkiezing van Tweede Kamervoorzitter in de derde ronde Maria van der Hoeven (CDA). Zij kreeg 78 stemmen, mevrouw Van der Hoeven 66 stemmen. Derde kandidaat was Henk Kamp (VVD).
 • Werd in 2010 herkozen als Tweede Kamervoorzitter door Charlie Aptroot (VVD) te verslaan. Zij kreeg 94 stemmen, Aptroot 54.

Private life
 • Prestenteerde in 2015 samen met Erik Dijkstra de televisiedocumentaire 'De Strijd' over arbeidersgeschiedenis
 • Heeft een relatie met Wim Meijer, oud-Tweede Kamerlid, oud-staatssecretaris en oud-Commissaris van de Koningin

9.

Publications

Publications
 • Frank Vermeulen, "'Ik ben het democratisch tekort", Zaterdag &cetera, NRC Handelsblad, 15 en 16 december 2007
 • Karolien Knols, "'Het vertrouwen in de politiek moet terug.' Het voormalig 'relatief onbekende' Kamerlid Gerdi Verbeet (58) doet er alles aan een ideale Kamervoorzitter te zijn.", Volkskrant Magazine, 2 januari 2010
 • Jurre Plantinga, "Verbeet liet taal van de straat toe", Trouw, 20 september 2012

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.