Staatssecretaris Bijlhout afgetreden

Tuesday, July 23 2002, 9:45

De gisteren pas beëdigde staatssecretaris Philomena Bijlhout (LPF) is al na enkele uren afgetreden. Gisteravond werd bekend dat zij ten tijde van en ook na de decembermoorden in 1982 nog deel uitmaakte van Surinaamse milities. Mevrouw Bijlhout had formateur Balkenende daarover verkeerd ingelicht.

In haar kennismakingsgesprek met Balkenende had zij aangegeven aanvankelijk sympathie te hebben voor de opstand van Bouterse in Suriname tegen het corrupte bewind van Arron zo rond 1980. Ook dat zij lid was geweest van de volksmilities, maar dat zij ruim voor de decembermoorden in 1982 daar was uitgestapt. Gisteravond kwam er een foto uit mei 1983 boven water, van haar in uniform.

Na overleg met minister-president Balkenende gaf mevrouw Bijlhout in een verklaring aan dat zij af zou treden. Zij wilde het nieuwe kabinet niet met deze zaak belasten. Balkenende verklaarde dat mevrouw Bijlhout zelf deze beslissing had genomen.

Mevrouw Bijlhout is nu recordhouder voor het kortste staatssecretariaat. Dat stond op naam van Charles Schwietert die in 1982 drie dagen staatssecretaris van Defensie was. Schwietert moest aftreden vanwege zijn uitlatingen over zijn opleiding en onderofficiersschap. Ook Roel in 't Veld had een korte politieke carrière. Zijn staatssecretariaat bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen duurde in 1993 tien dagen.

De media noemen mevrouw Bijlhout regelmatig de eerste vrouwelijke allochtone bewindsvrouwe van Surinaamse afkomst. In dit verband zijn nog twee andere bewindslieden te noemen:

  • de in 1846 in Paramaribo geboren Abraham George Ellis, die van 1903 tot 1905 minister van Marine was in het kabinet-Kuyper
  • de in 1886 in Nederlands-Indië geboren Pangeran Adipati Soejano die in 1942 en 1943 korte tijd minister zonder portefeuille was in het Londense kabinet Gerbrandy II.
 

biografieën