A.G. Ellis

foto A.G. Ellis
bron: Het Geheugen van Nederland
Source: Parlement.com.

Marineofficier die onder meer commandant van de zeemacht in Indië was en commandant van de stelling van Den Helder. Groeide op in Suriname als zoon van een welgestelde hoofdambtenaar en een vrijgekochte Surinaamse slavin. Was als zeeofficier ook lange tijd actief in de Oost. In het kabinet-Kuyper i minister van Marine. Typische a-politieke marineman, die gold als 'socialistenvreter'.

partijloos
in de periode 1903-1905: minister

1.

First names

Abraham George

2.

Personal data

Place and date of birth
Paramaribo, 26 August 1846

Place and date of death
Amsterdam, 29 November 1916

3.

Party/Movement

Party/Parties
partijloos

4.

Main functions and occupations

 • belast met diplomatieke zending naar de president van Venezuela, from 8 April 1902 until 10 April 1902
 • (waarnemend) directeur-commandant marinedirectie te Willemsoord en commandant van de Stelling Den Helder, from 2 June 1902 until 16 March 1903
 • minister van Marine, from 16 March 1903 until 16 August 1905
 • minister van Buitenlandse Zaken ad interim, from 9 March 1905 until 22 April 1905 (na het aftreden van minister Melvil van Lynden)
 • minister van Buitenlandse Zaken ad interim, from 7 August 1905 until 16 August 1905 (na het aftreden van minister Van Weede van Berencamp)

Military rank (officer) (2/6)
 • schout-bij-nacht, from 2 June 1902 until 2 June 1904
 • vice-admiraal, from 2 June 1904 until 1 December 1905

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen Nederlandsche Petroleum Maatschappij, around 1912
 • lid bestuur Koloniale Rubber Maatschappij te Amsterdam, around 1916

Honorary positions
 • erelid Marinevereeniging
 • erevoorzitter "Onze Vloot"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad als minister hard op tegen mogelijke verzetshaarden bij de marine en ontsloeg alle bestuurders van de sociaaldemocratische Matrozenbond
 • In 1905 werd vanuit marinekringen bij hem aangedrongen zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer in het kiesdistrict Den Helder. Op verzoek van de Koningin vroeg Lohman aan hem aan dit verzoek geen gehoor te geven.

Private life
 • Zijn moeder werd als slavin in Suriname geboren uit een gemengd huwelijk
 • Schoonzoon van de vice-admiraal J.W. Binkes

Non-acceptance of political functions
 • minister van Marine, February 1908 (geweigerd vanwege hartproblemen)

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.