Mr. C.F. (Felix) van Maanen

foto Mr. C.F. (Felix) van Maanen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Verburg, M.E., Geschiedenis van het Ministerie van Justitie, deel 1, 1798-1898
Source: Parlement.com.

Belangrijkste minister onder Willem I. Begon zijn bestuurlijke loopbaan tijdens de Bataafse tijd en was minister van Justitie en Politie onder Lodewijk Napoleon i. Maakte deel uit van de Grondwetscommissies in 1814 en 1815. Had een groot aandeel in de totstandkoming van de codificatie van het recht in wetboeken. Aanvankelijk tamelijk verlicht en voorstander van openbare Kamervergaderingen. Onder Willem I speelde hij echter een belangrijke rol bij het tegengaan van oppositie, onder andere door maatregelen om de persvrijheid te beperken. Tegenstander van de invoering van ministeriële verantwoordelijkheid i en voorstander van het regeren bij besluit. Willem II verving hem door de liberalere Van Hall i.

technocraat, behoudend (vóór 1848)
in de periode 1807-1842: minister, minister, lid Grondwetscommissie 1813-1814, lid Grondwetscommissie 1815

1.

Personal data

Surnames
Cornelis Felix (Felix)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 9 September 1769

Place and date of death
's-Gravenhage, 14 February 1846

2.

Party/Movement

Party/Movement
unitariër (in de Bataafse Tijd)

3.

Main functions and occupations

 • eerste president Keizerlijk Hof te 's-Gravenhage, from March 1811 until 1 December 1813
 • president Hooggerechtshof te 's-Gravenhage, from 1 December 1813 until 16 September 1815
 • lid Grondwetscommissie, from 21 December 1813 until 2 March 1814
 • lid Grondwetscommissie, from 22 April 1815 until 13 July 1815
 • minister van Justitie, from 16 September 1815 until 3 September 1830
 • minister van Justitie, from 5 October 1830 until 1 April 1842

Formal job title
 • minister van staat, from 16 March 1842 until 14 February 1846

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Activities

Legislative activities as minister (3/7)
 • Verdedigde in 1835 met succes de ontwerp-Wet op de zamenstelling der regterlijke magt en het beleid der justitie. Het ontwerp hiervoor was in 1827 ingediend.
 • Voerde per 1 oktober 1838 het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de nieuwe rechterlijke organisatie in
 • Verdedigde in 1840 samen met minister Verstolk van Soelen in de Eerste Kamer de voorstellen tot grondwetsherziening

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

6.

Miscellaneous

algemeen (3/11)
 • Weerhield de koning in augustus 1839 van een voorgenomen huwelijk met de katholieke hofdame Henriette d'Oultremont de Wégimont
 • Was in 1840 nauw betrokken bij de abdicatie van de koning. Stelde de bijbehorende proclamatie op.
 • Nam in 1842 ontslag na de ongunstige ontvangst in de Tweede Kamer van de ontwerp-Conflictenwet (over administratieve geschillen). Ook zijn afgenomen gezag als minister speelde daarbij een rol.

Private life (3/4)
 • Zijn dochter was gehuwd met een zoon van P.A. Brugmans, staatsraad en Eerste Kamerlid
 • Zijn schoonvader was procureur-generaal in het Hof van Holland en raad in de Vroedschap van 's-Gravenhage
 • Zijn vader was advocaat, opzichter van de gemene middelen en raadsheer in het Hof van Holland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publications

Publications
 • M.E. Kluit, "Cornelis Felix van Maanen. Tot herstel der onafhankelijkheid 9 september 1769-6 december 1813" (Groningen/Djakarta, 1953)
 • Levensbericht door M. Siegenbeek, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1846, 30
 • J.J.F. Wap, "Mr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem Bilderdijk: eene historische bijdrage", 's-Gravenhage, 1840
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel III, 803
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel V
 • Ned. Patriciaat, 1910

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.