Mr. F.A. baron van Hall

foto Mr. F.A. baron van Hall
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Belangrijk staatsman uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Als moderaat vertegenwoordiger van de Amsterdamse handels- en bankierswereld, die als behendig politicus zowel vóór als na 1848 een voorname rol speelde. Volgde in 1842 Van Maanen i op als minister van Justitie en saneerde in 1844 als minister van Financiën de staatsfinanciën met een gedwongen ('vrijwillige') geldlening. Volgde in 1853 Thorbecke i op als kabinetsleider en wist de gemoederen na de Aprilbeweging i tot bedaren te brengen. In 1860 bewerkstelligde hij als minister een regeling voor de aanleg van spoorwegen. Politieke tegenstander van Thorbecke en bête noire van de liberalen. Vaak onderwerp van spotprenten vanwege zijn rode gelaatskleur. Weigerde een benoeming tot Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië. Werd in 1856 door de koning tot baron verheven.

moderaat of gematigd liberaal, 'pragmatisch' liberaal
in de periode 1842-1861: buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Tweede Kamer, minister