Jhr. W.C.H. van Lynden van Blitterswijk

foto Jhr. W.C.H. van Lynden van Blitterswijk
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Gelderse orangistische edelman, die tijdens de Republiek belangrijke functies in Zeeland bekleedde. Zo was hij representant van de Eerste Edele van Zeeland en lid van Gecommitteerde Raden van Zeeland. Volgde in de Bataafse Tijd de prins-stadhouder naar Duitsland. Willem I benoemde hem in 1813 tot lid van de Grondwetscommissie en daarna kreeg hij zitting in de Staten-Generaal. Werd in 1815 benoemd tot Eerste Kamerlid, maar stierf korte tijd daarna.

in de periode 1814-1816: lid Staten-Generaal, lid Grondwetscommissie 1813-1814

1.

Personal data

Surnames
Willem Carel Hendrik

Place and date of birth
Nijmegen, 2 September 1736

Place and date of death
Arnhem, 13 February 1816

2.

Party/Movement

Party/Movement
orangist (tijdens de Republiek)

3.

Main functions and occupations

 • ambteloos, from 1798 until December 1813
 • lid Grondwetscommissie, from 21 December 1813 until 2 March 1814
 • lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, from 2 May 1814 until 1 September 1815 (voor Gelderland)
 • benoemd lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 24 October 1815 until 13 February 1816 (de eed werd 24 oktober 1815 voor Van Lynden 'in naam en ziele' door Van Spaen afgelegd)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid Ridderschap van Gelderland, from 1814 until 13 February 1816
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 1 May 1814 until 13 February 1816 (benoemd bij S.B. van 6 april 1814)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Vertrok april 1797 naar Duitsland
 • Wilde als lid van de Grondwetscommissie in 1814 dat de Hervormde godsdienst de heersende godsdienst zou zijn en stelde voor dat de vorst de Gereformeerde godsdienst diende te belijden.
 • Weigerde in mei 1814 een verkiezing tot voorzitter van de Staten-Generaal

Private life
 • Zijn vader was officier in Statendienst
 • Een stiefdochter van hem was gehuwd met J.F.W. baron Spaen tot Biljoen, Eerste en Tweede Kamerlid
 • Gelieerd aan de Van Lynden van Hemmens, Van Lynden van Sandenburgs, Van Lynden van Lunenburgs en Van Lynden van Hoevelakens

Titles of nobility
 • jonkheer, 28 August 1814

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publications

Publications
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VIII, 1089

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.