Drs. E.E. (Esmé) Wiegman-van Meppelen Scheppink

foto Drs. E.E. (Esmé) Wiegman-van Meppelen Scheppink
Source: Parlement.com.

Politica van de ChristenUnie, die ruim vijf jaar deel uitmaakte van de Tweede Kamer. Zij was daarvoor gemeenteraadslid in Zwolle en freelance bureauredacteur bij diverse tijdschriften. Hield zich als Kamerlid met name bezig met volksgezondheid, ruimtelijke ordening, landbouw, milieu en Europese zaken en maakte deel uit van het Presidium van de Tweede Kamer. Voerde in 2011 strijdbaar het parlementaire verzet aan tegen versobering van het persoonsgebonden budget. Werd na haar Kamerlidmaatschap regiomanager bij de Landelijke Huisartsenvereniging en directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging. Is sinds 1 januari 2020 directeur van Valente (maatschappelijke hulpverlening).

ChristenUnie
in de periode 2007-2012: lid Tweede Kamer

1.

First names

Emma Eleonora (Esmé)

2.

Personal data

Place and date of birth
Haarlem, 24 July 1975

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), from 1999 until 1 January 2004
 • ChristenUnie, from January 2000

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 March 2007 until 20 September 2012
 • bestuurder Coöperatieve Palliatieve Zorg Nederland, from 1 March 2018 until 1 January 2020
 • directeur Valente, from 1 January 2020 (fusie van Federatie Opvang en RIBW Alliantie)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • lid Raad van Toezicht Hospice 'Kuria', from July 2014
 • lid Raad van Toezicht Kinderhospice Binnenveld, from October 2017

Previous (2/6)
 • lid bestuur Stichting Fibula, from July 2014 until January 2018
 • lid Raad van Toezicht Kringwijs, from December 2016 until January 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 12 November 2009 until November 2010
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 23 June 2010 until 20 September 2012

Honorary positions (2/5)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van de Sprank
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Christen in de gezondheidszorg

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Diende in 2011 een motie van afkeuring in tegen staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten wegens haar voorstellen tot bezuiniging op het pgb. (30.597)

9.

Miscellaneous

algemeen
 • In de zomer van 2012 concludeerde De Volkskrant op basis van eigen onderzoek dat zij gemeten over twee kabinetsperioden de meeste moties door de Tweede Kamer had geloodst.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.