Mr. M. (Martin) Zijlstra

foto Mr. M. (Martin) Zijlstra
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

PvdA-Tweede Kamerlid en bestuurder. Zoon van een landarbeider uit Noordwest-Groningen, die na een loopbaan bij Akzo en de gemeente Delfzijl burgemeester van Termunten werd. Daarna Tweede Kamerlid. In de Kamer een gewaardeerd lid dat zichzelf niet erg op de voorgrond plaatste en die zich vooral met binnenlands bestuur en defensie (personeel) bezighield. Gold als grondlegger voor het veteranenbeleid. Was enige tijd fractiesecretaris en bijna vier jaar ondervoorzitter van de Kamer. Gaf in kleine kring van tijd tot tijd in het Gronings rake typeringen van personen en situaties.

PvdA
in de periode 1989-2002: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Marten (Martin)

Place and date of birth
Eenrum, 22 July 1944

Place and date of death
Woldendorp (gem. Delfzijl), 10 December 2014

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Termunten, from 16 June 1977 until 1 January 1990 (gemeente opgeheven na herindeling)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 November 1989 until 23 May 2002
 • waarnemend voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 20 May 1998
 • lid gemeenteraad van Delfzijl, from 14 March 2002 until 21 April 2002
 • waarnemend burgemeester van Oldambt, from 1 January 2010 until 1 September 2010 (gemeente gevormd na herindeling)
 • waarnemend burgemeester van Schiermonnikoog, from 1 April 2011 until 26 January 2012 (na het aftreden van burgemeester L.K. Swart)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Klankbordgroep Commandant Koninklijke Marechaussee, from 23 April 2007
 • voorzitter Raad van Toezicht "Ommelander Ziekenhuis Groep", from 1 September 2008

Derived functions (2/5)
 • voorzitter Nederlandse delegatie IPU (Interparlementaire Unie), from May 1998 until 23 May 2002
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 May 1998 until 1 September 1998

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Interpelleerde op 1 juni 1993 staatssecretaris Kosto over het heenzenden van verdachten wegens onvoldoende celcapaciteit
 • Diende in 1996 samen met Johan Remkes (VVD) en Olga Scheltema-de Nie (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over het intrekken van de non-activiteitsregeling voor ambtenaren die lid worden van de Tweede Kamer of het Europees Parlement. Dit voorstel werd in 1998 wet. (24.701)
 • Een door hem ingediende en aangenomen motie leidde in 1997 tot het toekennen van een uitkering van f 1000 aan uitgezonden militairen, met tussen de twee en vijf jaar diensttijd

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Had als burgemeester van Termunten behalve openbare orde en voorlichting ook de portefeuilles ruimtelijke ordening, recreatie, milieu, maatschappelijke dienstverlening en economische aangelegenheden
 • In 1985/1986 was er enige discussie over de combinatie van zijn burgemeesterschap en het voorzitterschap van de Vereniging Maatschappelijke Dienstverlening. Minister Rietkerk vond die combinatie ongewenst. Nadat het aantal uren dat aan de nevenfunctie moest worden besteed was teruggebracht, had minister Van Dijk niet langer bezwaar.

9.

Publications

Publications
 • partijblad "Voorwaarts", 1 december 1989
 • Trouw, 28 december 1989
 • Gerard de Kleine, "Martin Zijlstra verkiest handwerk boven pluche", Nieuwsblad van het Noorden, 18 april 1991
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.