Mr. P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel

foto Mr. P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Rustig en gedegen Tweede Kamerlid voor het CDA, die op diverse terreinen actief was. Afkomstig uit de kring van de Antirevolutionaire jongeren. Was voor hij Kamerlid werd werkzaam bij de Christelijke Boeren- en Tuindersbond, bij de Unie van Waterschappen en de Agrarische Sociale Fondsen. Als Kamerlid woordvoerder op het gebied van verkeer en waterstaat, volkshuisvesting en sociale zaken. Voorzitter van enkele Kamercommissies. Neef van Barend Biesheuvel i. Na zijn Kamerlidmaatschap bekleedde Biesheuvel diverse functies bij organisaties die zich bezighielden met de leefomgeving en mobiliteit.

CDA
in de periode 1986-2002: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Pieter Jan (Pieter Jan)

Place and date of birth
Voorburg, 23 August 1949

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 1977

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 July 1986 until 23 May 2002
 • voorzitter Cedris, brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie (tot september 2003: NOSW, Nationaal Overleg Sociale Werkvoorziening), from 12 June 2003 until 1 April 2008
 • co-voorzitter OFL (Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving), from 2004 until 2020 (aanvankelijk Overlegorgaan Personenvervoer, later Infrastructuur en Milieu)
 • voorzitter RWI (Raad voor Werk en Inkomen), from 1 April 2008 until 2012
 • bestuursvoorzitter Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM), from 3 September 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/5)
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Keurmerk Private Lease, from 2016
 • voorzitter commissie Geurhinder Veehouderij bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (onderdeel OFL), from 2018 until September 2019

Previous (2/30)
 • voorzitter Commissie van onderzoek inzake de procedure van werving, selectie en benoeming van de voorzitter van het Huis voor de klokkenluiders, from 29 January 2019 until 1 May 2019
 • onafhankelijk voorzitter co-overleg KLM, from May 2019 until December 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/9)
 • voorzitter gemengde commissie voor de Stenografische Dienst der Staten-Generaal, from 22 September 1998 until 23 May 2002
 • lid tijdelijke commissie uitvoering aanbevelingen enquêtecommissie opsporingsmethoden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 November 1998 until 16 December 1999

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Diende in 1989 samen met Ad Nijhuis (VVD) en Elske ter Veld (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in inzake overdracht van taken en samenwerking door de bedrijfsverenigingen. Dit voorstel werd in 1990 wet. (21.207)
 • Diende in 1995 samen met zijn fractiegenoot Jacob Reitsma een initiatiefwetsvoorstel in tot invoering van een woonkostenaftrek. Dit voorstel werd door de Tweede Kamer verworpen. (24.438)
 • Interpelleerde op 24 oktober 1996 staatssecretaris De Grave over de privatisering van de sociale zekerheid (25.071)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn echtgenote was griffier van de Tweede Kamer

9.

Publications

Publications
 • Haagse Post, 23 oktober 1987
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.