Mr. J.P. (Joachim) Fockema Andreae

foto Mr. J.P. (Joachim) Fockema Andreae
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Geleerde kunstzinnige jurist en zeer geziene burgemeester van Utrecht. Publiceerde als jong wethouder het eerste Nederlandse boek over stedenbouw. Na zijn aftreden als Commissaris van de Koningin van Groningen wijdde hij zich aan de wetenschap, publiceerde vele publiekrechtelijke artikelen en diende jarenlang de publieke zaak met grote toewijding als voorzitter of als lid van staatscommissies. Man zonder zelfzucht of zelfoverschatting, die als jurist wetenschappelijk tot de besten van zijn tijd behoorde. Als vrijgezel een eenzaam man, maar wiens alleen-zijn leidde tot vindgroeven van schoonheid en wijsheid. Had de gave de dingen breed te zien met gevoel voor het allerkleinste detail.

in de periode 1933-1937: Commissaris van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Joachimus Pieter (Joachim)

Place and date of birth
Leiden, 30 July 1879

Place and date of death
Utrecht, 27 July 1949

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

Party/Parties
partijloos

3.

Main functions and occupations

 • commies-redacteur ter secretarie (belast met openbare werken en volkshuisvesting), gemeente Utrecht, from 1 April 1904 until October 1907
 • plaatsvervangend gemeentesecretaris van Utrecht, from 1905 until October 1907
 • lid gemeenteraad van Utrecht, from December 1907 until 1 April 1914 (gekozen 28 november)
 • wethouder (van openbare werken, later stadsontwikkeling en woningbouw) van Utrecht, from 19 December 1907 until 1 April 1914
 • burgemeester van Utrecht, from 1 April 1914 until 1 December 1933 (benoemd bij K.B. van 18 maart 1914)
 • Commissaris van de Koningin in Groningen, from 1 December 1933 until 1 April 1937 (benoemd bij K.B. van 3 november 1933)

4.

Other positions

 • voorzitter Staatscommissie Bezettingsrecht, from 21 January 1946 until 27 July 1949 (wegens ziekte vanaf oktober 1946 grotendeels uitgeschakeld)
 • voorzitter ereraad Nederlandse Unie, from 26 January 1946 until September 1946

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Zijn ontslag als Commissaris zou verband hebben gehouden met het feit dat hij niet kon aarden in Groningen. De verplichting om de ambtswoning te betrekken beschouwde hij als "een drukkende last", omdat het pand "uiterst ongerieflijk en onherbergzaam" was, hetgeen - zoals hij aan de minister schreef - "afbreuk deed aan zijn lust om met geestdrift en volle toewijding aan de slag te gaan".

Private life
 • Zijn vader was hoogleraar oud-Vaderlands recht te Leiden
 • Een broer van hem was rechter, twee zwagers van hem waren hoogleraar (in letterkunde en verloskunde)

Non-acceptance of political functions
 • minister van Binnenlandse Zaken, July 1939 (tijdens formatie vijfde kabinet-Colijn; geweigerd)
 • minister van O.K.W., July 1939 (tijdens formatie vijfde kabinet-Colijn; geweigerd)

7.

Publications

Publications
 • A. Graafhuis, "Fockema Andreae, Joachimus Pieter (1879-1949)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 187
 • D. Hillenius, "Dr. J.P. Fockema Andreae (1879-1949)", in: VNG-Magazine, 14 (2001)
 • J. Janssens, "De Commissaris van de Koningin" (1992)
 • Ned. Patriciaat, 1993

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.