Dr. J.T. (Koos) van den Berg

foto Dr. J.T. (Koos) van den Berg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Waterstaatsdeskundige, die promoveerde op een dissertatie over waterstaatsrecht. Als SGP-Tweede Kamerlid hield hij zich evenwel ook bezig met onder meer binnenlands bestuur, defensie, buitenlandse zaken en volkshuisvesting. Voor hij in de Kamer kwam, was hij in dienst van de Provincie Overijssel. Werkzaam en gewaardeerd Kamerlid met groot historisch besef. Lidmaat van één van de meest orthodox-gereformeerde kerkgenootschappen.

SGP
in de periode 1986-2002: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Jacobus Teunis (Koos)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 18 September 1942

Place and date of death
Nunspeet, 21 April 2020

2.

Party/Movement

Party/Parties
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij), from 1985

3.

Main functions and occupations

 • ambtenaar provincie Overijssel, from 1971 until 1 February 1982 (beleidsfuncties en leidinggevende functies op het gebied van ruimtelijke ordening, bestuurlijke organisatie en waterstaats- en milieuzorg)
 • adjunct-griffier provincie Overijssel te Zwolle, from 1 February 1982 until June 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 23 May 2002

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving, from 1 July 2002
 • voorzitter onafhankelijke commissie van onderzoek naar de vermeende misstanden bij gesprekken met gedetineerden in Irak door Nederlandse militairen in 2003, from November 2006 until 18 June 2007

Derived functions
 • voorzitter bijzondere commissie voor de herziening van het Militair Straf- en Tuchtrecht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 30 October 1986 until October 1989
 • lid tijdelijke commissie onderzoek affaire-Bosio (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from December 1991 until July 1992

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met verkeer en waterstaat, binnenlandse zaken, justitie, defensie, buitenlandse zaken, economische zaken en het koninklijk huis
 • Nam in 1986 de verdediging over van een door Van Rossum in 1972 ingediend initiatiefwetsvoorstel om de begeleiding van zeeschepen ook in gemeentehavens onder de bevoegdheid van de Staat te brengen. Het voorstel werd na inwerkingtreding van een nieuwe Loodswet ingetrokken.
 • In 1993 aanvaardde de Tweede Kamer bij de herziening van het reglement van orde een door hem ingediend amendement om de bevoegdheid van de Voorzitter te handhaven om woorden uit de Handelingen te schrappen. Toen in 2001 opnieuw werd voorgesteld de bevoegdheid te laten vervallen, kreeg hij echter geen meerderheid voor zijn voorstel om de mogelijkheid te handhaven.

8.

Publications

Publications
 • M. de Bruyne (red.), "Nog bijzonderheden? Bij het afscheid van Tweede-Kamerlid Mr.dr. J.T. van den Berg" (2002)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.