Drs. W. (Wouter) Gortzak

foto Drs. W. (Wouter) Gortzak
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Amsterdamse sociaaldemocraat en journalist. Was op latere leeftijd één periode Tweede Kamerlid voor de PvdA. Aanvankelijk onderwijzer en daarna redacteur bij weekblad De Groene Amsterdammer en directeur van de WBS, het wetenschappelijk instituut van de PvdA. Nadien zeven jaar hoofdredacteur van Het Parool. Na zijn vertrek uit de journalistiek deelgemeenteraadslid in de Bijlmer. Zijn Kamerlidmaatschap werd deels overschaduwd door ziekte en hij speelde in die functie een veel minder opvallende rol dan van hem verwacht werd. Zoon van de communist Henk Gortzak i.

PvdA
in de periode 1998-2002: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Wouter (Wouter)

Place and date of birth
Amsterdam, 22 April 1931

Place and date of death
Amsterdam, 26 September 2014

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CPN (Communistische Partij van Nederland), from 1 October 1954 until November 1958
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 1 February 1973

3.

Main functions and occupations

 • directeur WBS (Wiardi Beckman Stichting), wetenschappelijk bureau PvdA, from 1 January 1975 until 1 February 1981
 • hoofdredacteur dagblad "Het Parool", from 1 February 1981 until 1 January 1988
 • publicist en freelance journalist, from January 1988 until May 1994
 • lid raad deelgemeente Amsterdam-Zuid-Oost, from 1 April 1994 until 1 April 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 23 May 2002

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Stichting Platform Bijlmer, from 1997 until 1998
 • lid bestuur Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten, from 1993

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met Antilliaanse zaken en daarnaast met grotestedenbeleid en minderheden

8.

Publications

Publications
 • Pro & Contra, partijkrant PvdA, 27 februari 2001
 • Bas Soetenhorst, "Wouter Gortzak 1931-2014", Het Parool, 29 september 2014
 • P. Kalma, "Ter herinnering aan Wouter Gortzak (1931-2014)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2015
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.