Jhr. J.A. Röell

foto Jhr. J.A. Röell
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Source: Parlement.com.

Marineofficier uit een bekend regentengeslacht die minister was in het kabinet-Pierson i. Broer van de vooraanstaande liberaal Joan Röell i. Was oud-commandant van de zeemacht in Nederlands-Indië. Volgde in 1897 J.C. Jansen i op als minister van Marine en verdedigde met succes een uitbreidingen van de vloot. Die gingen zelfs verder dan de uitbreidingen waartegen eerder ernstige bezwaren bestonden. Kon wat hoogachtig en afgemeten reageren op al te kritische opmerkingen over de marine.

partijloze liberaal
in de periode 1898-1901: minister

1.

Personal data

Surnames
Jacob Alexander

Place and date of birth
Amsterdam, 8 August 1838

Place and date of death
's-Gravenhage, 10 July 1924

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

3.

Main functions and occupations

 • adjudant van Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden, from 1876 until 13 January 1879
 • adjudant van Z.M. koning Willem III, from 13 January 1879 until 23 November 1890
 • Commandant der Zeemacht en chef departement van Marine te Nederlands-Indië, from 1 January 1891 until 1 November 1894 (ontslag op verzoek in februari 1894)
 • ambteloos, from 1 November 1894 until January 1898
 • minister van Marine, from 12 January 1898 until 1 August 1901

Military rank (officer) (4/6)
 • kapitein-luitenant-ter-zee, from 1 March 1877 until 16 February 1883
 • kapitein-ter-zee, from 16 February 1883 until 1 May 1890
 • schout-bij-nacht, from 1 May 1890 until 16 July 1892
 • vice-admiraal, from 16 July 1892

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid Commissie van Voorbereiding Derde Vredesconferentie
 • lid College van Notabelen Waals-Hervormde gemeente te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Verdedigde in 1898 met succes een voorstel om een zwaarder pantserschip ('de Regentes') voor de Indische wateren te laten bouwen

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1901 een wet tot stand inzake de aanbouw van klein marine-materieel (torpedoboten) voor de binnenlandse defensie

7.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van J.P. van Wickevoort Crommelin, lid Wetgevend Lichaam, lid Notabelenvergadering en Tweede en Eerste Kamerlid
 • Een zoon van hem huwde een dochter van minister J.Th. Cremer, Tweede en Eerste Kamerlid en minister

8.

Publications

Publications
"Het Vaderland", 10 juli 1924

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.